Petícia za výstavbu projektu Európsky park na mestskom pozemku na rohu ulíc Aténska, Helsinská a Európska trieda na sídlisku Ťahanovce v Košiciach.

Petičný výbor predkladá občanom Slovenskej Republiky v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, túto petíciu:  

„My, dolu podpísaní obyvatelia mesta Košice, žiadame mesto Košice a mestské zastupiteľstvo v Košiciach o výstavbu parku na mestskom pozemku na rohu ulíc Aténska, Helsinská a Európska trieda, ktorý sa nachádza v mestskej časti Sídlisko Ťahanovce v Košiciach, podľa predbežného projektového podkladu, v ktorom sa zrealizuje zelená zóna. Zároveň sme proti výstavbe nákupného/obchodného centra či inej administratívnej budovy resp. bytového domu v tejto konkrétnej lokalite.“ 

V zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podpisom petičného hárku vyjadrujem svoj súhlas so správou, evidenciou, spracovaním a uchovávaním poskytnutých údajov petičnému výboru za účelom podania tejto petície.

Petičný výbor:

Ing. Gabriel Stromp – predseda, Aténska 2612/1, 04013, Košice – Sídlisko Ťahanovce,

Mgr. Tomáš Jurkovič – člen 1, Bruselská 2600/1, 04013, Košice - Sídlisko Ťahanovce,

Ing. Zuzana Megová - člen 2, Bruselská 2686/13, 04013, Košice - Sídlisko Ťahanovce

Osoba určená pre zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy: Mgr. Tomáš Jurkovič, Bruselská 2600/1, Košice, +421 903 909 901


Tomáš Jurkovič    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Tomáš Jurkovič na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook