Peticia za vyriešenie problému so sústavným štekaním psov mestskej polície

Obyvatelia Bratislavy, Karlovej vsi a najmä časti Staré Grunty žiadajú primátora Matúša Valla a vedenie Mestskej polície o riešenie situácie s Kynologickým oddelením mestskej polície.

Psy, ktoré sú umiestnené v priestoroch MP na Konvalinkovej 3 neustálym štekaním vo dne aj v noci zneprijemňujú život nielen ľudom v okolí, ale aj zvieratám v ZOO Bratislava. Rušia nočný kľud celému širokému okoliu, brešú aj cez deň a často všetky psy naraz, brechot je taký hlasný, že je ho počuť aj cez zatvorené okná. Zo strany mestskej polície je ojedinele symbolická snaha týchto psov utíšiť, keď ich raz za čas niekto okríkne, psy však na to skoro vôbec nereagujú.

Situácia sa stále zhoršuje, psy brechajú čoraz častejšie a agresívnejšie, skáču do stien plechových kotercov, čo spôsobuje silný rachot. Na opakované sťažnosti obyvateľov reagujú MP vyhlásením, že oni (Kynologické oddelenie) tu boli skôr.

Otázne je, či mestská polícia pri vykonávaní svojich úloh vôbec potrebuje takéto oddelenie a v takomto rozsahu. Ak áno a pre Mestskú políciu je nevyhnutné mať až taký veľký počet psov, jedným z možných riešení je umiestnenie kynologickeho oddelenia mimo zastavané a obývané územie, napr na Patronku kde už je útulok pre psov, prípadne na iných mestských pozemkoch, kde svojim štekotom nebudú nikoho rušiť.


Obyvatelia Starých gruntov    Kontaktujte autora petície