Petícia za vymenovanie nového riaditeľa Agrokomplexu

My, dolu podpísaní občania žiadame ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ing. Jána Mičovského o vymenovanie nového riaditeľa štátneho podniku Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO (ďalej len "Agrokomplex"). Žiadame ho, aby tak učinil na základe transparentného výberového konania odbornej výberovej komisie tak, aby bol zabezpečený ďalší rozvoj a budúcnosť Agrokomplexu.

My, dolu podpísaní občania si uvedomujeme dôležitosť Agrokomplexu a jeho prínos pre mesto Nitra, ako aj jeho nadnárodný rozmer. Z toho dôvodu je pre nás  nesmierne dôležité, aby na poste riaditeľa pôsobil skúsený manažér, či manažérka.

Fungovanie, financovanie a vízia budúcnosti Agrokomplexu je už niekoľko rokov otázna. Potvrdzujú to aj články publikované v mienkotvorných médiách, napríklad na portáli aktuality.sk. https://www.aktuality.sk/vyhladavanie/?q=agrokomplex

V minulosti bol riaditeľ Agrokomplexu vyberaný na základe príslušnosti k politickej strane. Myslíme si však, že musí prísť k zmene a na poste riaditeľa Agrokomplexu má byť človek, ktorý má odborné a manažérske zručnosti vhodné pre takúto funkciu.

Veríme, že táto petícia napomôže k urýchleniu procesu a spôsobu pri menovaní nového riaditeľa Agrokomplexu.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Marek Hattas na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook