Petícia za vybudovanie nového výjazdu - príjazdu z ulice Pavlovova na ulicu Steďanská v Topoľčanoch (Výjaz a príjazd z a do areálu Nemocnice v Topoľčanoch)

Petícia za vybudovanie nového výjazdu - príjazdu z ulice Pavlovova na ulicu Steďanská v Topoľčanoch (Výjazd a príjazd z a do areálu Nemocnice v Topoľčanoch)

 

  My,  podpísaní občania, 

žiadame mesto Topoľčany ako vlastníka miestnej a účelovej komunikácie postavenej na p.č. 952/1 (Pavlovova ulica) a p.č. 919/1 (Streďanská ulica) a zároveň tvorcu dopravnej politiky v meste Topoľčany o bezodkladné iniciovanie riešenia neúnosnej situácie obyvateľov, ktorí sa dennodenne stretávajú s problémom výjazdu a príjazdu z ulice Pavlovovej na Stummerovu a ulice Mieru to najmä v rannej špičke a následnej celodennej prevádzke nemocnice.

Situácia nielenže obmedzuje obyvateľov včas a bezpečne sa dostať do a z areálu nemocnice, ale aj spôsobuje problémy plynulému prejazdu záchranných zložiek a zložiek zabezpečujúcich potreby obyvateľov, situácia pritom spôsobuje aj problémy s parkovaním obyvateľom ulice Mieru. 

Čiastočným riešením situácie bude otvorenie nového výjazdu z ulice Pavlovova na ulicu Steďanská (tento je už vybudovaný), ktorý by odviedol časť dopravy smerujúcej na ulicu Stummerovú a ulicu Mieru.

Občania mesta Topoľčany a návštevníci nemocnice v Topoľčanoch, musia dennodenne prechádzať cez celé mesto Topoľčany zo smeru od Partizánskeho, Bošian a priľahlých dedín aby využili len jediný príjazd a výjazd do nemocnice, pričom druhý vjazd a príjazd je už vybudovaný, ale je zatvorený, lebo to vyhovuje prevádzkovateľovi nemocnice a najmä hŕstke vyberačom parkovného ktorí stoja s natrčenou dlaňou pri vstupe do areálu nemocnice.

A preto podpisujeme túto petíciu za bezodkladné vybudovanie druhého výjazdu, prípadne aj príjazdu do nemocnice v Topoľčanoch a žiadame, aby Mesto Topoľčany iniciovalo rokovanie z VÚC Nitra, ktorý je vlasník p.č. 944/1.

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Roman Múdry bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...