Petícia za vybudovanie cyklochodníka v Novej Dedinke po pravej strane Čiernej Vody - cez park

My podpísaní občania dotknutí zamýšľaným  zámerom  realizácie   cyklochodníka po Sadovej  ulici v k.ú. Dedinka pri Dunaji (841731), obec Nová Dedinka smerom na Tureň ( ďalej len ako „cyklochodník“) Obecným úradom  Nová Dedinka, sídlom Mierová 11, 900 29 Nová Dedinka., týmto odmietame plánovanú realizáciu cyklochodníka, ktorá negatívne ovplyvní životné podmienky rezidentov ulíc Sadová, Muškátová, Dúhová a Mierová z nasledujúcich dôvodov:

-   pôvodný územný plán Obce Nová Dedinka – zmeny a doplnky č.1/2004 rátal, že ulice Sadová a Muškátová sú neprejazdné – tzv. „slepé ulice“,

- enormné zvýšenie frekvencie prejazdu motorových vozidiel po Sadovej ulici , - vysoké riziko dopravných kolízií na uliciach Sadová a Muškátová,

- existencia optimálnej alternatívy vybudovania cyklochodníka po pravej strane Čiernej vody kde sa nachádza park a relaxačná zóna.  

Optimálne riešenie vidíme vo vybudovaní cyklochodníka po pravej strane Čiernej vody cez park, kde je dostatok priestoru na umiestnenie cyklochodníka, tak ako to plánovalo minulé vedenie obce Nová Dedinka, čím  by sa zároveň naplnila jedna z hlavných zásad pre budovanie cyklotrás – oddelenie cyklistov od motorových vozidiel a chodcov, čím by sa zvýšila v maximálnej miere nielen bezpečnosť cyklistov, ale aj rezidentov a všetkých obyvateľov Novej Dedinky využívajúcich Sadovú a priľahlé ulice.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Anton Pilka na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...