Petícia za voľné vydanie rezidenčných kariet na bezplatné parkovanie dotknutých obyvateľov v spoplatnených zónach v Starej Ľubovni

Týmto vás žiadam milí obyvatelia, nájomníci a vlastníci bytov v dotknutých zónach v rámci spoplatňovania parkovania, aby ste podpísali túto petíciu za účelom pezplatného vydania rezidenčných kariet, (ďalej len RK), nakoľko sa mesto snaží obohatiť aj z nás(tvrdí že nie), ktorý tu žijeme. Je nemysliteľné, že k bytom nemáme nárok bezplatnú možnosť parkovania a RK sa vydávajú za 10€, druhé vozidlo v minimálne 10 násobnej hodnote. Toto opatrenie sa malo vzťahovať hlavne pre návštevníkov a pacientov v okolí nemocnice. Pevne verím, že sa to dostane ku kompetentným, počnúc pánom primátorom Tomkom. Ďakujem všetkým, ktorý sa zapoja 


Miriama Vojteková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Miriama Vojteková na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook