Petícia za určenie sídla novovzniknutej strednej školy s názvom Stredná odborná škola podnikania a služieb, sídlo: Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica

 areál_školy_na_ulici_Hlavná_2.png  

Žiadame o určenie sídla Strednej odbornej školy podnikania a služieb, ktorá vznikne zlúčením Spojenej školy, Hlavná 2, Žilina-Bytčica a Strednej odbornej školy podnikania, Sasinkova 45, Žilina v rámci optimalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, z ulice Sasinkova 45 (súčasné sídlo SOŠ podnikania) na ulicu Hlavná 2 (súčasné sídlo Spojenej školy).

Záujmom nás všetkých je, aby  naše deti dostávali kvalitné vzdelanie v moderných školách, kde študenti nájdu nielen dobré podmienky a vybavenie pre vyučovanie, ale aj dostatok možností na kultúrne a športové aktivity, či mimoškolskú činnosť.

Areál, v ktorom v súčasnosti sídli Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica, poskytuje bohatý priestor na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, pokrytie potrieb mimoškolských aktivít a podporu komunitného života. Napĺňa parametre stredoškolského kampusu v zmysle cieľov ŽSK pri zlučovaní škôl. V budove školy sa nachádza výdajná školská jedáleň, školská knižnica, bufet, ktorý je denne zásobovaný čerstvými potravinami. V areáli Spojenej školy na Hlavnej ulici je k dispozícií veľká telocvičňa, posilňovňa a vonkajšie viacúčelové asfaltové ihrisko, nehovoriac o možnosti realizovať  teoretické vyučovanie vonku v prípade priaznivého počasia, nakoľko areál disponuje trávnatou plochou s príjemným posedením pri jazierku. 

Odborný výcvik sa uskutočňuje na prevádzkach odborného výcviku, ktoré sú otvorené širokej verejnosti. Škola je dostupná z centra mesta a sídliska Vlčince priamou linkou MHD č. 20,22. Okrem MHD žiaci využívajú spojenie prímestskou autobusovou dopravou. Autobusové zastávky v oboch smeroch sa nachádzajú pár metrov od areálu školy.

Ďalším benefitom areálu Spojenej školy je školská jedáleň. Aj zo strany štátu je snaha učiť deti zdravým stravovacím návykom. V školskej jedálni Spojenej školy si žiaci a pedagogickí zamestnanci môžu vybrať z dvoch jedál. Bez problémov sa stíhajú naobedovať počas tridsať minútovej prestávky. Žiaci zo SOŠ Sasinkova majú možnosť chodiť na obed do jedálne na Veľkej okružnej. Vzdialenosť jedálne od školy je cca 850 m. Presun do jedálne a späť zaberie žiakovi 20 minút, teda na obed má žiak iba 10 minút.

Priestory jedálne tiež slúžia ako miesto pre konanie stužkových slávností nie len pre absolventov školy.

Výhodou  školy je aj  výťahová plošina pre imobilných, ktorá sa nachádza na vedľajšom schodisku budovy, pomocou ktorej je prístupné každé podlažie teoretického vyučovania pre imobilných žiakov a návštevníkov.

 V prípade umiestnenia novovzniknutej školy na Sasinkovu ulicu budú  priestory potrebné na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu roztrúsené na piatich miestach v meste: budova teoretického vyučovania a odborný výcvik v odbore fotograf– ulica Sasinkova 45, telocvičňa – ulica Hollého 66, časť prevádzok odborného výcviku – ulica Hollého 2, časť prevádzok odborného výcviku – doteraz neurčené, jedáleň – ulica Veľká okružná 22. Ak by však novovzniknutá škola zostala na Hlavnej ulici, všetko by bolo „pod jednou strechou" až na tri prevádzky odborného výcviku v budove „Dúha", v prípade rozšírenia odborného výcviku do centra mesta. 

Stredná odborná škola podnikania na Sasinkovej ulici nedisponuje jedálňou a ani telocvičňou v areáli školy. 

Nakoľko bol k petícii pridaný nevhodný homofóbny komentár, možnosť pridávania komentárov bola zrušená. 

Prosíme Vás,  aby bol podpis na petícií právoplatný, je potrebné ho ešte potvrdiť. Potvrdzovací link Vám príde do mailovej schránky na mail, ktorý ste zadali. Prosíme, skontrolujte si mailovú schránku.

Ďakujeme za podporu.

 


Ing. Iveta Bučeková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Ing. Iveta Bučeková bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...