Petícia za účelom urýchlenia kolaudácie a sprevádzkovania už existujúcej kanalizácie v obci Ruskov (okres Košice-okolie) v smere od OÚ Ruskov k ČOV Ruskov.

My, občania Ruskova, ulice Poľná, Slančícka a novovybudovaná ulica na tzv. Rozhladňa, týmto žiadame Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť (ďalej len VVS a.s.) o urýchlenú kolaudáciu a sprevádzkovanie kanalizácie na Slančíckej ulici, ktorá je už fyzicky napojená na ČOV Ruskov, aby sme sa mohli pripojiť na kanalizáciu a využívať služby 21. storočia.

Dôvody tejto petície:

  • Dátum vývozu odpadu z domácnosti, tzv. žúmp, je pravidelne nedodržiavaný zo strany VVS a.s., aj keď je služba objednaná v dostatočnom predstihu 
  • Vývoz týchto žúmp je posúvaný na poslednú chvíľu, čo znamená komplikácie pri sprístupnení pozemkov - nahlasovanie dovoleniek, alebo zabezpečenie prístupu/vstupu na pozemok inou osobou v rámci rodiny.
  • Rámcové zmluvy sú pravidelne porušované a nútia majiteľov domov využívať drahé služby od súkromných spoločností, ktoré majú oprávnenie na nakladnanie s odpadom a vývoz žúmp - táto služba je neúmerne drahšia ako služba, ktorú ponúka VVS a.s. a je preto proti heslu a projektu VVS a.s. "Čisté obce". Táto služba od súkromnej spoločnosti stojí od 120 Eur do 200 eur za vývoz. Svojou (NE)činnosťou tak spôsobujú priamu finančnú škodu majiteľom pozemkov.
  • Neskolaudovaná kanalizácia nám znižuje komfort bývania, keďže väčšina z nás sa prisťahovala z mesta, kde sme nemali tieto komplikácie, no teraz musíme logisticky zohľadňovať aj to, že sa vývoz neuskutoční v dohodnutý termín, čo je pomerne náročné, pretože posun vývozu je v rozmedzí 1-7 dní.
  • My občania nie sme zodpovední za nefunkčnosť systému VVS a.s., ani za prípadné PN zamestnancov vykonávajúcich túto službu a takisto nie sme zodpovední za odchod zamestnanca z firmy - najčastejšie dôvody prečo sa vývoz neuskutoční. Firma ponúka túto službu a nesmie prenášať svoju zodpovednosť na plecia zákazníkov. 

Veríme, že tieto dôvody Vás presvedčia o nutnosti sprevádzkovať kanalizíciu v čo najkratšom termíne, a takisto veríme, že si uvedomujete vážnosť situácie do ktorej nás staviate tým, ako funguje VVS a.s.


Ladislav Kočiš    Kontaktujte autora petície