Petícia za sprístupnenie údajov o sociálnom fonde Dell s.r.o. zástupcom zamestnancov.

Obraciame so žiadosťou o podporu pri našej snahe o získanie relevantných údajov o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu. Sociálny fond v Dell s.r.o. sa tvorí z miezd všetkých zamestnancov. Použitie sociálneho fondu podlieha schváleniu a kontrole zamestnancov prostredníctvom odborov.Od roku 2021 pôsobí pri Dell s.r.o. odborová organizácia Technologies Unions Slovakia. Už od júla 2023 sa snažíme získať od manažmentu Dell všetky potrebné údaje a podklady, aby sme pri zachovaní všetkých zásad mlčanlivosti (NDA)  mohli poveriť externú audítorskú firmu vykonaním kontroly s nakladaním prostriedkov sociálneho fondu od nášho vzniku v roku 2021. Bohužiaľ naša snaha je márna a manažmentom napriek viacerým urgenciám ignorovaná.

Súhlasíte s tým, aby sme ako organizácia zastupujúca zamestnancov mohli získať podklady pre vykonanie nezávislého auditu sociálneho fondu spätne od roku 2021?


Technologies Unions Slovakia    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Technologies Unions Slovakia na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...