Petícia za sociálno - právne poradenstvo na ÚPSVaR

Vzhľadom na enormný nárast počtu záujemcov o bezplatné sociálno - právne poradenstvo na sociálnych sieťach navrhujem, aby sa poskytovalo bezplatné sociálno - právne poradenstvo na ÚPSVaR pre všetkých občanov z oblasti občianskoprávnej, pracovnoprávnej či rodinnoprávnej veci. Poradenstvo bude určené pre občanov SR bez obmedzenia, ktorí majú problémy v oblasti sociálnych a právnych vecí, pri riešení manželských či rodinných problémov, nepriaznivých životných situácií, ako napríklad exekúcia. Poradenstvo bude zamerané aj na vypracovanie zmlúv, dohôd, žalôb, návrhov na začatie konania, odvolaní či sťažností.

 

Prosím, podporte ju a zdieľajte aj svojim známym.

Ďakujem, s úctou  Mgr. Hullová Mária


Mária Hullová    Kontaktujte autora petície