Petícia za slobodu dýchania detí bez rúšok, bez testov, bez očkovania a bez nezákonne ukladaných podmienok v predškolských a školských zariadeniach - založenej na slobodnej vôli dieťaťa a rodiča

My rodičia a priatelia školy sme proti povinnému noseniu rúška a iných alternatív prekrývania dýchacích ciest u detí.  

Žiadame  zaviesť dobrovoľné nosenie rúška bez nútenia, psychického vydierania, zosmiešňovania, segregácie a diskriminácie.  

Povinnosť detí nosiť rúška poškodzuje ich fyzické zdravie, kde dochádza k množeniu baktérií, plesniam, zápalom, kožným problémom, bolestiam hlavy, diskomfortu. Poškodzuje psychické zdravie, psychosociálny vývoj, vznikajú poruchy sústredenia, obmedzuje sa verbálna komunikácia a mnoho iného.  

 

Školská dochádzka je ústavným právom dieťaťa bez podmienok a právo na vzdelanie je jedno zo základných ľudských práv. Povinnosť nosenia rúšok nemá oporu v platných zákonoch, základných ľudských právach a základných slobôd a nemá žiadnu prednosť pred vyhláškami a opatreniami. 

Prekrývanie dýchacích ciest ako aj odber biologického materiálu na testovanie nie je zákonnou povinnosťou. Naopak, sú to nedovolené zásahy do telesnej integrity človeka! Podmieňovanie prístupu k základným právam a slobodám vrátane PRÁVA NA VZDELANIE pod podmienkou týchto nezákonných a nehumánnych požiadaviek je páchaním trestnej činnosti.  

 

Navrhujeme a žiadame Vás o okamžité upustenie povinnosti prekrývania dýchacích ciest u detí ako aj ďalších súvisiacich podmienok (napr. COVID testovanie, COVID očkovanie,...), ktoré by boli v rozpore s ľudskými právami a o ponechanie dobrovoľnosti rozhodovania o nosení rúšok na základe ľudskosti, demokracie a predovšetkým slobodnej vôli jedinca.  

 

Tento list posielame ZŠ Oslany, MŠ Oslany, obecnému zastupiteľstvu v Oslanoch, Ministerstvu zdravotníctva


Katarína Janikovičová, Adriana Hámorová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Katarína Janikovičová, Adriana Hámorová bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...