Petícia za slobodné dýchanie na školách.

 

My dolupodpísaní občania Slovenskej republiky týmto žiadame, aby sa v našej krajine začali dodržiavať platné zákony a samozrejme aj ústava Slovenskej republiky.

Vyzývame touto petíciou kompetentných ľudí (najmä Regionálny úrad verejného zdravotníctva), aby si bezodkladne uvedomili, že povinné nosenie rúšok u detí na školách je v rozpore s európskym Dohovorom o ochrane základných ľudských práv a slobôd, ktorý v článku 3 zakazuje mučenie a v ktorom sa konkrétne uvádza, že „Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu“. SR je právne zaviazaná vyššie uvedený dohovor dodržiavať a ani núdzový stav, vyhlásený od 1. októbra 2020 nič nemení na tom, že mučenie školou povinných detí nie je za nijakých okolností prípustné.

Dôvody, pre ktoré je nevyhnutné, aby deti na školách rúška nenosili uvádzame v bodoch nižšie, pričom ide najmä o množiace sa sťažnosti od samotných detí, že im to poškodzuje ich imunitu (viď. nasledujúce odrážky):

-    bolesti hlavy,

-    nachýlnosť na prechladnutia,

-    dýchavičnosť,

-    pocit permanentného nedostatku vzduchu (najmä ak vyučovanie trvá dlhšie),

-    poruchy sústredenosti,

-    rúško nemôže pomáhať zdraviu, keď mu zároveň aj škodí (protirečí si tak vo svojej základnej téze),

-    psychické problémy spojené s tým, že vás niekto týra.

Navrhujeme tiež v prípade, ak má pandemická komisia pocit, že v súvislosti s chorobou COVID-19 sú školy vysoko rizikové z hľadiska šírenia nákazy, nech tieto školy radšej zatvoria plošne a nech sa žiaci naprieč všetkými školami v krajine učia prostredníctvom online výuky. V prípade, že školy ostanú aj naďalej otvorené trváme na tom, aby bolo nosenie rúšok v interiéroch škôl len na báze dobrovoľnosti a to pre všetkých účastníkov vyučovacieho procesu, t.j. rovnako ako pre žiakov tak aj pre ich pedagógov.

Apelujeme tiež, aby si kompetentné orgány uvedomili, že svojimi krokmi hazardujú so zdravím budúcej generácie nášho národa a aby toto konanie bez zbytočného odkladu prehodnotili.

Ďakujeme.


Andrej Královič    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Andrej Královič na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...