Petícia za rovnakú mzdu ako v Nemecku.

Keď sme v EÚ,tak chceme tie isté mzdy aj ceny ako v Nemecku.