PETICIA za REALIZÁCIU rekonštrukcie a rozšírenie MŠ v Poprad-Matejovce

Peticia za REALIZÁCIU upravy pre zabezpečenie energetickej hospodárnosti stavby a predpísaných hygienických požiadaviek – výmena okien, zateplenie obvodových stien a výmena strešnej krytiny. Pristavený  blok určený pre nový vstup, šatne detí, priestory pre učiteľky a vedenie MŠ. Realizacia- kompletná výmena vnútorných rozvodov vody, vykurovania a elektroinštalácie, výmena zariaďovacích zdravotechnických predmetov, vykurovacích telies a svietidiel. Oprava vnútorných omietok a malieb. Uprava oplotenia areálu, úprava zásobovacej komunikácie a vnútro-areálových chodníkov.

 

Týmto podpisom súhlasime a žiadame o realizáciu  rekonštrukcie MŠ na Ul. Lidickej v Poprad-Matejovce na r. 2024/2025

 

 

 

 


Občan Matejoviec    Kontaktujte autora petície