Petícia za regulovaný vjazd vozidiel Slovenskej pošty v OC Saratov v čase nočného kľudu

Bojujeme proti porušovaniu Zákona č. 372/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch, §47 ods 1 o porušovaní nočného kľudu, ako aj Vyhlášky č. 549/2007 Z. z.- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí ako aj Ústavy SR, ktorá zaručuje Právo na primeraný odpočinok po práci (Piaty oddiel, Druhá hlava) zo strany zamestnancov Slovenskej pošty, pobočka v OC Saratov.

Zamestnanci Slovenskej pošty pravidelne počas pracovných dní  v čase nočného kľudu v rozmedzí cca od 5.30-5.45h (!!!) realizujú náklad a výklad poštových dodávok, pričom používajú výstražné cúvacie zariadenia automobilov, nadmerným hlukom vykládky a manipulácie s kovovými prepravnými boxami, ako aj hlučnými rozhovormi s prijímajúcimi zamestnancami pobočky vo vzdialenosti 20 metrov pred obytnými budovami porušujú príslušné ustanovenia týchto legislatívnych noriem. 

 

Mestká polícia Bratislava aj napriek písomným upozorneniam a oznámeniam prostredníctvom linky 159 (a proforma výjazdov hliadok) situáciu nerieši v prospech obyvateľov na Fedákovej ulici, ktorí sú každý deň budení v čase nočného kľudu, čo im, ako aj ich rodinným príslušníkom, spôsobuje veľké problémy. 

ŽIADAME príslušné orgány verejnej a štátnej správy o okamžitú nápravu a regulovanie povolenia vjazdu do tejto zóny výhradne mimo času NOČNÉHO KĽUDU a to v čase od 6.00 do 22.00 h. 

 

 

 

 

 


Mgr. Jozef Špaček    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Mgr. Jozef Špaček bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...