Petícia za zvýšenie počtu zastavení osobnej železničnej dopravy na zastávke Ivanka pri Dunaji

 
Petícia za zvýšenie počtu zastavení osobnej železničnej dopravy na zastávke Ivanka pri Dunaji v rannej a popoludňajšej dopravnej špičke v Cestovnom poriadku ŽSR v zmysle Zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
 
My, dolupodpísaní občania Ivanky pri Dunaji a blízkeho okolia svojím podpisom žiadame Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. o zvýšenie počtu zastavení osobnej železničnej dopravy na zastávke Ivanka pri Dunaji v rannej a popoludňajšej špičke v aktuálnom Cestovnom poriadku ŽSR, pretože:
 
Momentálne v Ivanke pri Dunaji zastavujú vlaky v rannej a popoludňajšej špičke len v hodinových intervaloch, konkrétne:
Ranné vlaky do Bratislavy: 5.45, 6:02 (ide na BA Nové Mesto), 6.45, 7.36, 8.42
Popoludňajšie vlaky z Batislavy: 16:21, 17:21, 18:21, 19:21 
 
Osobná železničná doprava bola definovaná ako nosný typ dopravy v návrhu Plánu obslužnosti Bratislavského kraja pre našu obec. Je jedinou reálnou možnosťou ako v najbližšom období zlepšiť dopravnú dostupnosť našej obce. Nezanedbateľný počet občanov Ivanky pri Dunaji a okolitých obcí denne dochádza za prácou do Bratislavy, a to práve s využitím vlakovej dopravy. Momentálna kapacita zastavujúcich vlakov v špičke v Ivanke pri Dunaji je už teraz nedostačujúca a zhoršuje úroveň cestovania vlakom. 
 
Dopravná dostupnosť autom a autobusom z Ivanky pri Dunaji sa významne zhoršuje v súvislostí s narastajúcim počtom obyvateľov okolitého územia a ešte výrazne sa zhorší pri plánovanej rekonštrukcii diaľnice D1 a postavení plánových logistických parkov v našom okolí. Železničná doprava je dlhodobo jedným z najekologickejších spôsobov osobnej dopravy.
 
Trendom v rámci Európskej únie je vytvárať sieť integrovanej dopravy čo najprístupnejšej cestujúcim bývajúcim v okolí veľkých miest. V najbližšom období je naplánovaná výstavba parkoviska pri železničnej zastávke Ivanka pri Dunaji ako aj vyznačenie cyklistickej cesty zo Zálesia po železničnú zastávku. Tieto aktivity napomôžu v dostupnosti cestovania vlakom z našej obce do a z Bratislavy. Logickým krokom sa preto javí zvýšenie počtu vlakov, ktoré budú v rannej a popoludňajšej špičke zastavovať v Ivanke pri Dunaji.
 
S navýšením ponuky železničných spojov v našej obci sa počíta aj v Pláne obslužnosti Bratislavského kraja. 
 
Vopred ďakujeme za pomoc pri zlepšení kultúry cestovania obyvateľov Ivanky pri Dunaji a okolitých obcí.

Vladimir Vanik    Kontaktujte autora petície