Petícia za predĺženie prihraničného pásma pre cezhraničných pracovníkov z 30km na 100km od štátnej hranice

Žiadame o predĺženie prihraničného pásma pre cezhraničných pracovníkov z 30km na 100km od štátnej hranice.

Vítame rozhodnutie, ktoré bolo prijaté dnes 28.4. pre pendlerov a obyvateľov prihraničných oblastí SR, no sme znepokojení aktuálnou situáciou, ktorá nezohľadňuje všetkých cezhraničných pracovníkov v rovnakej miere. 

V prihraničných oblastiach, obzvlášť v Rakúsku v spolkových krajinách Dolné Rakúsko, Burgenland a Viedeň pracujú tisícky občanov SR, ktorí dochádzali do práce na dennej báze a kvôli momentálne platným nariadeniam nemajú možnosť dostať sa do práce, resp. im nie je umožnený návrat do SR bez absolvovania štátnej karantény.

Pre zamestnávateľov na druhej strane hranice nie je akceptovateľné, aby zamestnanci prišli do práce 1x za 14 dní, nakolko po návrate do SR by museli ostať v karanténe. 

Absolvovanie testov raz za 96h je pre zamestancov likvidačné. Pri pracovníkoch, ktorí dochádzajú do práce 20x/mes. by to znamenalo vydavok v sume priblizne 490€ mesacne. 

Mnoho ľudí stojí pred otázkou, či ostanú doma v SR bez práce a spolu so svojou rodinou alebo si nájdu formu ubytovania v zahraničí, udržia si prácu a zanechajú rodinu doma.

Rozhodnutia by sa nemali diať od stola, mali by sa zohľadniť aj tisíce jednotlivých osudov rodín a jednotlivcov. 

Momentálne nastavené pravidlá pokladáme za iracionálne a diskriminačné voči ostatným profesiám a v rozpore s usmerneniami EU o cezhraničných pracovníkoch. 

Žiadame preto

-predĺženie prihraničného pásma pre cezhraničných pracovníkov z 30km na 100km od štátnej hranice

-zrovnoprávnenie jednotlivých profesií cezhraničných pracovníkov ( nevidíme rozdiel medzi predavačkou v Kittsee, sestričkou v Hainburgu a pracovníkom v banke vo Viedni, prípadne upratovačkou v prázdnej kancelárskej budove) 

 

Ďakujeme za podporu. 

Milan&Michal


Milan Malina, Michal Hauskrecht    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Milan Malina, Michal Hauskrecht na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook