Petícia za práva občanov so získanou imunitou na COVID 19

Žiadame, aby parlament Slovenskej republiky schválil zákon na ochranu práv občanov so získanou imunitou na vírus COVID 19 v nasledovnom znení:

Pre účely zákona nie je rozdiel medzi formou, akou občan získal imunitu na vírus COVID 19. Nerozlišuje sa teda, či imunitu získal prekonaním ochorenia spôsobeného vírusom COVID 19, alebo imunitu získal vakináciou. Oba spôsoby sú si pred zákonom rovné

Na občana, ktorý získal imunitu na vírus COVID 19 sa pozerá ako na osobu, ktorá nemôže ochorenie COVID 19 ďalej šíriť, ani sa nemôže opakovane nakaziť. A to po celý zvyšok života, pokiaľ aspoň tri nezávislé vedecké štúdie jednoznačne nepreukážu, že je možné opakovane sa nakaziť rovnakým kmeňom vírusu COVID 19.

V prípade, že sa preukáže možnosť opakovaného nakazenia sa vírusom COVID 19, bude sa na občana, ktorý získal imunitu na vírus COVID 19 pozerať ako na osobu, ktorá nemôže ochorenie COVID 19 ďalej šíriť, ani sa nemože opakovane nakaziť najmenej po dobu, počas ktorej na základe aspoň troch nezávislých vedeckých štúdií trvá imunita po vakcinácii alebo prekonaní ochorenia. 

Občan, ktorý získal imunitu má zo zákona výnimku zo všetkých opatrení proti šíreniu vírusu COVID 19. A to prijatých, aj tých čo ešte len budú prijaté. Nemusí napríklad dodržiavať odstup, nosiť prekrytie dýchacích ciest, nezapočítava sa do povolených počtov na spoločenských, kultúrnych alebo športových akciách a zhromaždeniach, nemôže sa po takomto občanovi žiadnym priamym ani nepriamym spôsobom žiadať aby podstúpil vakcináciu proti vírusu COVID 19 a podobne.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Igor Husár na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...