Petícia za pozastavenie praxe denných a externých študentiek a študentov SOŠPg Bullova 2, BA v Materskej škole Bullova 2, BA.

PETÍCIA

za okamžité pozastavenie praxe denných a externých študentiek a študentov Strednej odbornej školy Pedagogickej so sídlom Bullova 2, 841 01 Bratislava (avšak nie len) (ďalej len „SOŠPg“) v Materskej škole so sídlom Bullova 2, 841 01 Bratislava.

 

   My, dolu podpísaní občania, rodičia detí z Materskej školy Bullova a zamestnanci Materskej školy  Bullova, žiadame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o okamžité pozastavenie praxe denných aj externých študentiek a študentov SOŠPg so sídlom Bullova 2, 841 01 Bratislava (avšak nie len) v Materskej škole, so sídlom Bullova 2, 841 01 Bratislava.

   Prax žiadame pozastaviť až do doby, kým sa pandemická situácia nezlepší natoľko, že sa Bratislavský samosprávny kraj bude opäť nachádzať v rámci tzv. Covid-semaforu v zelenej zóne a/alebo do doby, kým všetci študenti a zamestnanci SOŠPg so sídlom Bullova 2, 841 01 Bratislava nebudú preukázateľne testovaní negatívne na Covid-19 a jeho protilátky (max. 3 dni starý negatívny test). 

   Prax by mala prebiehať od 05.októbra 2020 v priestoroch Materskej škole Bullova 2, a to vo všetkých 4 triedach. S týmto rozhodnutím nesúhlasíme, a preto žiadame o okamžité pozastavenie praxe, a to na základe viacerých závažných skutočností, ktoré by mohli ohroziť zdravie, život a bezpečnosť detí navštevujúcich Materskú školu Bullova 2, pedagogických a nepedagogických zamestnancov, a následne aj všetkých rodinných príslušníkov týchto osôb. Týmito závažnými skutočnosťami sú:

  • vyhlásený núdzový stav na celom území SR od 01.októbra 2020

  • overená informácia o pozitívne testovanej študentke SOŠPg so sídlom Bullova 2, Bratislava na Covid-19

  • neustále a rapídne zhoršujúca sa pandemická situácia na celom území SR

(min.11617 nakazených osôb) k 02.októbru 2020

  • znepokojivý a rastúci počet úplne zatvorených (47 škôl) a škôl s aspoň 1 zatvorenou triedou (124 škôl) k 02.októbru 2020

  • zhoršujúca sa situácia v materských školách v samotnej mestskej časti Bratislava-Dúbravka (2 zatvorené triedy v 2 školách) k 02.októbru 2020.                                                                 

   Keďže pohyb tretích osôb, v tomto prípade praxujúcich študentiek a študentov denného aj externého štúdia, ako aj ostatných pedagogických i nepedagogických zamestnancov SOŠPg so sídlom Bullova 2, Bratislava je v priestoroch Materskej školy Bullova 2, Bratislava vzhľadom na celkovú situáciu vysoko nežiaduci a znepokojivý, odporúčame prax uskutočňovať dištančnou formou, cez online-prístup, ako je už aktuálne zaužívané na mnohých vysokých a stredných školách. 

 

Petičný výbor:

JUDr. Barbora Lord, Valachovej 1821/4, 841 01 Bratislava

Ing. Jana Šimeg Veterníková, J.Alexyho 3, 841 01 Bratislava

Mgr. Zuzana Rodinová, Bagarova 1186/24, 841 01 Bratislava

 

Zástupca petície: JUDr. Barbora Lord, Valachovej 1821/4, 841 01 Bratislava

 


Zuzana Rodinova    Kontaktujte autora petície
Facebook