Petícia za povolenie činnosti SALÓNOV PRE PSY počas trvania opatrení proti COVID-19

Napriek povoleniu činnosti mnohých prevádzok od 30.3.2020 salóny pre psy museli zostať zatvorené, hoci by sa ich služby mali považovať za činnosť, ktorá doplňuje prácu veterinárnych ambulancií.
Apelujeme na vládu SR a ústredný krízový štáb, aby zohľadnili potreby majiteľov psov, ktorí nevyhnutne vyžadujú profesionálnu úpravu srsti. Nejedná sa o služby , ktoré podporujú sezónne hobby alebo luxus, ale o naplnenie bazálnej potreby a hygienického štandardu, ktorý je prirodzený pre každého zodpovedného majiteľa psa. Tieto služby nie sú nahraditeľné.
Úprava srsti v salónoch má predovšetkým sanitárnu funkciu a je prevenciou proti vzniku mnohých chorôb a parazitárnym ochoreniam, často sa jedná o zoonózy. Majitelia psov nedokážu svojpomocne upraviť srsť, navyše nezriedka dochádza pri takýchto laických pokusoch k zraneniu psa či dokonca majiteľa. Táto činnosť vyžaduje profesionálne technické vybavenie a špecifické zručnosti a skúsenosti.
Úprava srsti psa, a to obzvlášť v tomto období, je mimoriadne dôležitá z hygienického hľadiska, keďže skrátením a úpravou srsti je srsť v domácich podmienkach oveľa lepšie udržiavateľná, ľahšie sa čistí a tým sa výrazne eliminuje aj možný prenos infekčných agens (ako je aj COVID-19).
Riziko prenosu ochorenia COVID-19 je v salónoch zanedbateľné, majiteľ odovzdáva psa pred úpravou a prevezme si ho až po ukončení celého procesu úpravu, v salóne nie je prítomný, pracovník salónu používa ochranné prostriedky.
Prínos činnosti salónov pre psov v tomto období mnohonásobne prevyšuje možné riziká, kvôli ktorým sú momentálne salóny zatvorené.

 

 


Lucia Muňáková , Elena Hrtánkova    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Lucia Muňáková , Elena Hrtánkova na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...