Petícia: Posilnenie mestskej hromadnej dopravy v Trnave

Žiadame mesto, v ktorom sa nachádza približne 12 tisíc študentov, aby posilnilo mestskú hromadnú dopravu, nakoľko presuny z jednotlivých fakúlt zahŕňajú niekoľko tisíc krokov. MHD v krajskom meste Trnava premáva každú hodinu, čo ani zďaleka nevyhovuje podmienkam študentom a vzhľadom na vzdialenosti fakúlt a rozmiestnenie vyučovania po meste je náročné riadiť sa podľa dopravy, ktorá premáva raz za hodinu. Považujeme za neadekvátne, aby krajské mesto nemalo prepojené jednotlivé linky a študenti a obyvatelia mesta museli chodiť všade pešo. Nakoľko v Trnave študujú študenti z rôznych kútov Slovenska, nie je možné, aby si priniesli bicykle a využívali cyklotrasy za rôznych poveternostných podmienok. Primátor mesta nám poskytol informáciu o využívaní bicyklov ako vhodný spôsob prepravy, ale nie každý študent je mobilný a schopný používať bicykle ako adekvátnu dopravu na presun. Primátor mesta zrejme nie je ani po našej konverzácii ochotný riešiť danú problematiku a odkázanie na bicykle nehodnotíme ako riešenie. Považujeme tiež za neprijateľné, aby krajské mesto malo tak slabé linky mestskej hromadnej dopravy.

Posilnenie dopravy je zároveň jednou z možností ako zlepšiť situáciu s početnými zápchami a obmedziť tak množstvo automobilov, ktoré Trnavou prechádzajú. Rozvoj MHD je motivujúcim kľúčom k prechodu z automobilovej dopravy na MHD a zároveň aj ku zdravšiemu životnému prostrediu.


Diana Lendelová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Diana Lendelová bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...