Petícia za pokračovanie budovania cyklochodníkov a značenie bus pruhov v Bratislave.

Žiadame pokračovanie budovania cyklochodníkov ( aj na úkor IAD, hlavne v starom meste), prednostné opravy chodníkov na úkor ciest a podporu MHD značením Bus pruhov na miestach terajších pruhov pre IAD.

Niektorí ľudia teraz spisujú petície proti novému usporiadaniu dopravy na nábreží. Ukážme vedeniu mesta, že stále je veľa ľudí, ktorí sú za zmeny! Len sa nám nechce hádať po fb diskusiách.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Maroš Šoram na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...