Petícia za participatívny a transparentný proces rekonštrukcie Malokarpatského námestia v Lamači

V roku 2009 chcel taliansky investor prebudovať Malokarpatské námestie. Občania Lamača vtedy nesúhlasili s realizáciou takejto rekonštrukcie a zástavbou námesta. Zastupiteľstvu bola doručená petícia, pod ktorú sa podpísalo cca 1450 Lamačanov

Dnes sa mestská časť Bratislava - Lamač rozhodla urobiť rekonštrukciu nášho hlavného námestia znovu. V nadväznosti na petíciu z roku 2009, nakoľko ide o významnú investíciu veľkého rozsahu (cca 800 000 €), v kľúčovej lokalite, sme hlboko presvedčení, že takýto priestor má byť pretváraný len s intenzívnym zapojením obyvateľov, odbornej i laickej verejnosti a príslušných autorít, tak ako je to štandardom vo vyspelých mestách.

Zdôrazňujeme dôležitosť zachovania všetkej jestvujúcej hodnotnej vzrastlej zelene na námestí, ktorá je najdôležitejším prvkom regulácie prehrievajúceho sa mesta. Komplexná príprava na zmenu klímy je jednou z hlavných výziev pre naše mestá, a preto potrebujeme zabezpečiť kvalitné a udržateľné verejné priestory, ktoré budú spĺňať spoločenské, environmentálne, kultúrne, estetické a funkčné kritériá na zodpovedajúcej úrovni a hľadať inovatívne riešenia, ktoré zabezpečia obyvateľom tie najlepšie podmienky pre život. Budúce úpravy verejných priestorov by mali okrem prvkov zelenej infraštruktúry rozhodne nasledovať aj trend zadržiavania a využívania, resp. vsakovania zrážkovej vody a obmedzovanie spevnených plôch bez retenčnej schopnosti, nie ich rozširovanie.

Žiadame, aby mestská časť realizovala tak významné projekty uskutočnením najvhodnejšieho a overeného postupu hodného 21. storočia – otvorenou verejnou architektonickou súťažou návrhov - viď napr. „Manuál súťaží návrhov Slovenskej komory architektov“ -https://www.komarch.sk/sutaze/manual-sutazi-navrhov.

Dovolíme si z manuálu zacitovať: „Kvalitnejší návrh z dlhodobého hľadiska šetrí prostriedky – potenciálne pri výstavbe, určite pri užívaní. Kvalita je v takom prípade definovaná kritériami ako úroveň urbanistického začlenenia budovy do prostredia, úroveň architektonického výrazu, technického riešenia, udržateľnosti a pod. Proces je transparentný a kontrolovateľný. Zadanie, podmienky, rozhodnutia poroty o poradí návrhov a výsledky súťaže sú verejné. Počas hodnotenia sú súťažiaci v anonymite, posudzujú sa iba ich návrhy. Pri investíciách, ktoré majú výrazný vplyv na verejný priestor, by mala ešte pred vyhlásením súťaže prebehnúť verejná diskusia. Zohľadnenie jej výstupov pri formulovaní súťažného zadania výrazne zvýši šancu na kladné prijatie výsledkov súťaže verejnosťou. Rozhodnutie pre súťaž svedčí o dobrej vôli vyhlasovateľa transparentne nájsť najlepšie možné riešenie.“

Ide o tak veľkú a dôležitú záležitosť, že by mala byť dobre naplánovaná, participatívne s občanmi a odbornou verejnosťou komplexne skonzultovaná, transparentne a kvalitne vysúťažená (architektonický návrh aj samotná realizácia), aby mohlo revitalizované námestie dlhé roky slúžiť všetkým obyvateľom a návštevníkom a pozdvihlo spoločný verejný priestor na vyššiu úroveň. Preto žiadame, aby o tomto projekte definitívne rozhodlo až nové zastupiteľstvo, ktoré vzíde v jesenných voľbách, vrátane plánovaného úveru. Dovtedy je možné spustiť verejnú diskusiu o budúcej podobe námestia a naštartovať tak komplexný participatívny proces za účelom zberu podnetov a následnej prípravy súťaže návrhov.

 

 


Sabina Barborjak    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Sabina Barborjak na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )