Petícia za otvorenie trhoviska Žilinská

20201009_0759422.jpg

My, dolu podpísané obyvateľky a obyvatelia Mestskej časti Bratislava- Staré Mesto, ako aj návštevníci trhoviska Žilinská a široká verejnosť týmto naliehavo žiadame zrušenie zákazu stolového predaja na trhovisku Žilinská zo dňa 12.3.2021, ktorý vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave a vytvorenie bezpečného prostredia pre predaj a nákup potravín

 

Odôvodnenie

 

Stolový predaj v centre hlavného mesta na trhovisku Žilinská má svoju dlhoročnú tradíciu a vysokú kultúrno-komunitno-spoločenskú hodnotu. Jeho zákaz v období predaja prvej jarnej zeleniny a rastlinných priesad bude mať katastrofálny dopad na malých lokálnych pestovateľov aj návštevníkov trhoviska.

Zároveň považujeme za nevhodné a zdravie ohrozujúce umiestnenie mobilného odberného miesta (ďalej len “MOM”) v priestore,v ktorom sa manipuluje s potravinami na súkromnom pozemku v bezprostrednom kontakte s trhoviskom.

 

Máme za to, že na trhovisku Žilinská:

  • predaj spĺňa, za dodržania bezpečných hygienických opatrení, všetky nariadenia súvisiace s vyhláškami a uzneseniami vlády SR týkajúcimi sa protipandemických obmedzení Covid-19,
  • sa predávajú zdravé, kvalitné, lokálne potraviny,
  • nie je miestom, kde sa konzumujú potraviny,
  • sa stolový predaj týka predaja potravín v rozsahu uspokojenia nevyhnutných životných potrieb v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 123 z 28. februára 2021 podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 98/2021 § 1 odsek 2,
  • zákaz stolového predaja  v tomto období bude mať devastačné následky pre pestovateľov, ktorých táto práca živí,
  • je nevhodné umiestnenie MOM nachádzajúce sa medzi dvomi konzumnými stánkami s okienovým výdajom na vedľajšom súkromnom pozemku, kde sa manipuluje s potravinami, toto umiestnenie je nebezpečné a ohrozuje zdravie a bezpečnosť predajcov a kupujúcich na trhovisku,
  • je predaj uskutočňovaný na čerstvom vzduchu a pri dodržiavaní bezpečnostných opatrení (nosenie rúšok, dezinfekcia rúk) nevidíme dôvod pre zatvorenie trhoviska na Žilinskej.

 

Týmto žiadame hlavného hygienika p. Jána Mikasa, Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave o urýchlené riešenie tejto situácie v zmysle znovuotvorenia trhoviska Žilinská s dôrazom na bezpečné prostredie pre predaj a nákup potravín.

Uvedomujeme si, že pandemická situácia si vyžaduje určité obmedzenia, sme však presvedčení, že existuje spôsob, ako skĺbiť bezpečnosť a udržateľnosť predaja. Veríme, že sa našou žiadosťou budete urýchlene zaoberať. Je to v záujme nás všetkých.

Iniciátormi petície sú obyvateľky a obyvatelia Starého Mesta a predajcovia trhoviska Žilinská, ktorým nie je ľahostajný osud trhoviska.

 

Petičný výbor:

Laura Kösziklová- občianska aktivistka a predajkyňa, Bratislava

Soňa Párnická- za občianske združenie OIZAŽPSM, Bratislava

Vojtech Horváth- miestny predajca a pestovateľ, Malé Dvorníky

Helena Tužinská- etnologička, Bratislava

 

Petíciu ďalej podporujú:

Cilka a Rudolf Kovárovci, miestni predajcovia a pestovatelia

Lívia a Ladislav Halászovci, miestni predajcovia a pestovatelia kvetín

OZ Občianska iniciatíva za zachovanie ŽP v Starom Meste

občianske združenie Dvor za Rozhlasom

neformálna iniciatíva Kopec susedov (park na Belopotockého)

Zuzana Ivašková, Local Act

Bohdan Smieška, Local Act

Zuzana Kronerová, herečka

Michal Hvorecký, spisovateľ

Albert Marenčin, knižný vydavateľ

Petra Polnišová, herečka

Táňa Pauhoufová, herečka

Soňa G. Luther, sociálna antropologička

Michal Havran, spisovateľ, teológ

Martin Bajaník, grafický dizajnér

Fero Király,  hudobník

Richard Stanke, herec

Henrieta Mičkovicová, herečka

Diana Fabiánová, filmárka

Ivana Šáteková, výtvarníčka

Branči Kováč, hudobník

Viliam Klimáček, spisovateľ

Margaréta Klimáčková, projektová manžérka

Barbara Gindlová, projektová manažérka a predsedníčka Združenia prvého mája

Zuzana Bargerová, právnička

Zuzana Chmelová, grafická dizajnérka

Tereza Langerová, textilná výtvarníčka

Tomáš Gindl, fyzioterapeut

Andrea Vadasová, učiteľka

Miroslava Kovárová, tanečný pedagóg

Katarína Kristová, Bratislavčanka

Ľubo Burgr, hudobník

Andrea Dömeová, Bratislavčanka

Milota Havránková, fotografka

Simona Vachálková, kostýmová výtvarníčka

Eva Andrejčáková, prekladateľka a novinárka

Denisa Biermannová, filmová distribútorka

Eva Pospíšilová, projektová manažérka

Nina Aleksieva, manažérka

Eva Gajdošová, dramaturgička

Eva Križková, festival Jeden svet

Alexander Bárta, herec

Ctibor Bachratý, fotograf

Jozef Danglár Gertli, výtvarník

Lucia Gertli, manažérka

Silvia Horecká, Terapia jedlom

Silvia Učňová Kapustová, Filmtopia

Robo Jakab, herec

Zuzana Uličianska, teatrologička

Kamila Krkošová, reštaurátorka

Martin Črep, fotograf

Milan Kňažko, herec

Tomáš Stanek, kameraman

Martina Agricolová, produkčná

Júlia Sabová, VŠVU

Valéria Ducko Kelecsényi, odevná dizajnérka

Daniela Krajčová, výtvarníčka

Tina Čorná, šéfredaktorka Knižnej revue

Andrea Makýšová Volárová, publicistka

Anna Polcková, evanjelická farárka

Anna Juríčková Ehrenbergerová, projektová manažérka

Svetlana Waradzinová, VŠMU

Tomáš Hučko, šéfredaktor mesačníka Kapitál

Zuzana Golianová, autorka a publicistka

Matej Vagač, občianska iniciatíva Bratislava otvorene


Laura Kösziklová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Laura Kösziklová na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...