PETÍCIA za opravu parkoviska na ulici Ladislava Dérera 2 v Bratislave

Na ulici Ladislava Dérera 2 na Bratislavských Kramároch vznikla iniciatíva s cieľom dosiahnuť v čo najkratšom možnom čase opravu plochy parkoviska v havaríjnom stave, nachádzajúcom sa na streche garážové domu. Táto plocha má pre obyvateľov bytovky veľký význam, nakoľko pojme až 17 áut. Jej stav je však havarijný a tým škodí nie len obyvateľom bytového domu Ladislava Dérera 2, ale taktiež aj majiteľom garážových státí v parkovacom dome.

fotka_derera_spolocna_Large2.jpeg

Garáž je postavená v k. ú. Vinohrady v obci Bratislava-Nové Mesto na pozemkoch parc. reg. „C“ č.
6090/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 240m 2 , ktorá je vo vlastníctve Hlavného mesta SR
Bratislavy (1/1), a parc. reg. „C“ č. 6090/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 80m 2 , ktorá je vo
vlastníctve Bytového družstva Bratislava III, so sídlom Kominárska 6/142, 83104 Bratislava (1/1). Garáž
je označená v katastri ako „budova bez označenia súpisným číslom“.


- V súčasnosti je stav strechy garáže žalostný – nebezpečný pre autá aj peších, v hlbokých výmoľoch sa v čase dažďov drží voda, ktorá podporuje ďalšie znehodnocovanie strechy. Hrozí bezprostredné riziko ublíženia na zdraví miestnych obyvateľov, vrátane detí a dôchodcov! Z titulu vážneho
poškedenia hrozí presak dažďovej vody a zničenie vnútra garáže a áut v nej stojacich.


- Vzhľadom na to, že vlastníctvo stavby garáže, ktorá sa nachádza na pozemku sčasti Bytového družstva Bratislava III a sčasti na pozemku Hlavného mesta SR Bratislavy, nie je z dostupných listín jasné, je situácia absurdná a vlastníci bytov v bytovom dome na Ul. Ladislava Dérera 2, 831 01 Bratislava, nie sú oprávnení zasiahnuť do konštrukcie garáže vrátane jej strechy a opraviť ju.


Dolu podpísaní občania Slovenskej republiky žiadame Bytové družstvo Bratislava III, mestskú časť Bratislava – Nové Mesto na čele so starostom mestskej časti,  a poslancov miestneho zastupiteľstva, Hlavné mesto Bratislavu na čele s primátorom, a poslancov mestského zastupiteľstva, aby


- zistili a vyriešili právny stav a vlastníctvo schátranej stavby garáže nachádzajúcej sa pred
bytovým domom na Ul. Ladislava Dérera 2,


- odstránili havarijný stav vnútorných priestorov garáží,


- opravili strechu tejto garáže tak, aby bola bezpečná pre miestnych obyvateľov, ich majetok,
rodiny a deti.


Michal Pavlík    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Michal Pavlík na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...