Petícia za opravu Električkovej trate Dúbravsko - Karloveská radiala v Bratislave

    Počas uplynulých 6 rokov zrealizoval Magistrát hlavného mesta SR Električkovú trať Dúbravsko - Karloveskú radialu od Tunela po obratisko v Kralovej vsi v dvoch etapách.
    Táto trať od počiatku vytvárala a vytvára neprimeraný hluk a extrémne dunenie– rušivé najmä v čase nočného kľudu v lokalite medzi ulicami Nábr. arm.gen.L. Svobodu a Karloveskou;  intenzívne zvukové udalosti produkujú najmä vozy typu  Škoda.  Zvuk sa šíri aj po svahoch a priľahlých úbočiach údolia .
 
   Žiadame Hlavné mesto SR Bratislava na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb., aby bez zbytočného omeškania opravilo hlučnú/ vadnú trať Električkovú trat Dúbravsko Karloveská radiala v úseku Tunel – Obratisko, opätovne vybudovalo zastávku Jurigovo námestie spolu s výťahmi na nadchod pre starších občanov ako aj  osvetlením námestia i spojovacieho priestoru na nadchode  - a zastavilo pokusy o kolaudáciu chybnej trate.
 
    Zrušenie zastávky Jurigovo námestie nemalo žiadnu logiku a poškodilo mnoho občanov tejto lokality. Je tiež úplne nepochopiteľné, že na zastávke Botanická sa spravili výťahy hoc ju používajú najmä mladí  študenti a na Jurigovom námestí kde žije množstvo starších občanov nie sú žiadne žiadne výťahy. Že električkovú zastávku spolu so semaformi ide bleskovo spraviť vidieť na zastávke Vydrica pri moste SNP.

    Problémy z traťou boli konštatované obyvateľmi Karlovej vsi už koncom roka 2019, začiatkom roka 2020  - hneď pri spustení prevádzky časti trate DKR od ulice Molecova po Obratisko
https://m.facebook.com/objektiv.karlova.ves/posts/2733191353428920/
    hlukové závady Električkovej trate je spôsobená nasledovnými faktormi:
- Nasadenie a prevádzka pre Bratislavu nevhodných (ťažkých) električiek typu Škoda s váhou podvozku ca 10 ton ( staršie električky ČKD majú podvozok 3 tony)
- Úzky rozchod koľajníc špecifický pre Bratislavu a to 1000 mm oproti štandartnému železničnému rozchodu používanom v iných mestách Slovenskej a českej republiky (napr. Košice, Brno...)
- Použitie izolačnej rohože (Kreyburg Purasys) nesprávnej hrúbky a zloženia
- Znefunkčnenie použitej izolačnej rohože pri stavbe dôsledkom vadného spôsobu montáže (Zhotoviteľ TSS Grade, a.s. a spol.).
   
    Doposiaľ bolo vykonaných zo strany Zhotoviteľa niekoľko pokusov o nápravu stavu (rozrezanie betónového podložia trate na menšie kusy (Nad lúčkami) , odvŕtanie  pôvodných nosných častí (Karloveská pri pošte ...)) - no žiaden z pokusov neviedol k dostatočnému zníženiu dunenia a vibrácií - ako ho limitujú existujúce predpisy. Realizácia električkovej trate je proste vadná od počiatku  (a preto je až doposiaľ  v dočasnej prevádzke).
   Požiadavka na opravu trate bola na stole už v roku 2020
   
za peticiu koná
Ivan Matušík/ Razzle
P.O.Box 70, 827 70 Bratislava 212

Ivan Matusik, Razzle    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Ivan Matusik, Razzle bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...