Petícia za opravu Električkovej trate Dúbravsko - Karloveská radiala v Bratislave

    Počas uplynulých 3 rokov zrealizoval Magistrát hlavného mesta SR Električkovú trať Dúbravsko - Karloveskú radialu od Tunela po obratisko v Kralovej vsi v dvoch etapách.
    Táto trať od počiatku vytvárala a vytvára neprimeraný hluk a extrémne dunenie– rušivé najmä v čase nočného kľudu v lokalite medzi ulicami Nábr. arm.gen.L. Svobodu a Karloveskou;  intenzívne zvukové udalosti produkujú najmä vozy typu  Škoda.  Zvuk sa šíri aj po svahoch a priľahlých úbočiach údolia .
    Problémy z traťou boli konštatované obyvateľmi Karlovej vsi už koncom roka 2019, začiatkom roka 2020  - hneď pri spustení prevádzky časti trate DKR od ulice Molecova po Obratisko
https://m.facebook.com/objektiv.karlova.ves/posts/2733191353428920/
    Závada Električkovej trate je spôsobená nasledovnými faktormi:
- Nasadenie a prevádzka pre Bratislavu nevhodných (ťažkých) električiek typu Škoda s váhou podvozku ca 10 ton ( staršie električky ČKD majú podvozok 3 tony)
- Úzky rozchod koľajníc špecifický pre Bratislavu a to 1000 mm oproti štandartnému železničnému rozchodu používanom v iných mestách Slovenskej a českej republiky (napr. Košice, Brno...)
- Použitie izolačnej rohože (Kreyburg Purasys) nesprávnej hrúbky a zloženia
- Znefunkčnenie použitej izolačnej rohože pri stavbe dôsledkom vadného spôsobu montáže (Zhotoviteľ TSS Grade, a.s. a spol.).
   
    Doposiaľ bolo vykonaných zo strany Zhotiviteľa niekoľko pokusov o nápravu stavu (rozrezanie betónového podložia trate na menšie kusy (Nad lúčkami) , odvŕtanie  pôvodných nosných častí (Karloveská pri pošte ...)) - no žiaden z pokusov neviedol k dostatočnému zníženiu dunenia a vibrácií - ako ho limitujú existujúce predpisy. Realizácia električkovej trate je proste vadná od počiatku  (a preto je až doposiaľ  v dočasnej prevádzke).
   Požiadavka na rozobratie a opravu trate bola na stole už v roku 2020
   Žiadame teda Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, aby bez zbytočného omeškania ukončil pokusy o podvodné vylákanie kolaudačného rozhodnutia, predbežne ukončil prevádzku ťažkých typov električkových vozidiel Škoda a zabezpečil kompletnú opravu vadnej Električkovej trate Dúbravsko Karloveská radiala v Bratislave v úseku Tunel – Obratisko. 
 
za peticiu koná
Ivan Matušík/ Razzle
P.O.Box 70, 827 70 Bratislava 212

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ivan Matusík na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...