Petícia za okamžité zastavenie VZN mesta Piešťany č. 13/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s regulovaným státím na území mesta Piešťany

Vážení občania, sme presvedčení, že aktuálne platné VZN mesta Piešťany č. 13/2023 (ďalej len VZN) bolo schválené s mnohými nedostatkami. Mnohé pripomienky z pripomienkového konania k schváleniu VZN, ktoré mali byť zapracované do prevádzkového poriadku zapracované neboli. Cenová politika, ktorá bola zvolená je diskriminačná voči obyvateľom s nižšími príjmami, obyvateľom v podnájmoch aj občanom, ktorí denne dochádzajú do Piešťan za prácou, podnikateľom. My dolu podpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame, aby Mestské zastupiteľstvo Piešťany a primátor Mgr. Peter Jančovič, PhD. VZN mesta Piešťany č. 13/2023 okamžite zastavili, vrátili už vybraté poplatky a pokuty, doplnili parkovacie miesta, preznačili nesprávne vyznačené a nezmyselné parkovacie miesta, oslobodili od parkovného vnútrobloky bytových domov a vyznačili „Vjazd povolený len pre majiteľov a nájomníkov nehnuteľností“, oslobodili od poplatku pri osobnom vybavovaní parkovacej karty, rozdelili mesto do maximálne troch zón, prepracovali cenovú politiku (návrh 45€-55€ pre obyvateľov a pracujúcich v Piešťanoch/prvé, druhé a tretie auto), spustili nový systém statickej dopravy až po riadnom vypracovaní a zohľadnení požiadaviek obyvateľov napríklad od 01.01.2025.

Ak ste už podpísali petíciu v papierovej forme, elektronickú petíciu prosím nepodpisujte.

 

Vopred ďakujeme za všetky podpisy a zdieľanie

 


Petra Brezovská    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Petra Brezovská bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...