Petícia za odvolanie mimoriadneho stavu núdze v súvislosti s Coronavírusom

Chápeme, že vyhlásenie mimoriadneho stavu v súvislosti s prepuknutím epidémie Coronavírusu COVID-19 malo svoje opodstatnenie v čase, keď bolo nevyhnutné zmobilizovať všetky existujúce kapacity na zvládnutie situácie a nebolo jasné, aké opatrenia bude nevyhnutné prijímať a aké sú ďalšie možné scenáre vývoja situácie.

Dnes už máme, resp. v najbližších dňoch už budeme mať vybudovaný systém a procesy na riešenie vzniknutej situácie, tieto procesy sa budú podľa vývoja situácie aj naďalej v rámci možností uplatňovať a zdokonaľovať, ALE k presadzovaným prioritám sa musí pridať aj opätovné obnovenie ekonomickej aktivity menej  ohrozených skupín obyvateľstva a obnovenie školskej dochádzky v plnom rozsahu. Inak ohrozíme jednu z najpodstatnejších podmienok efektívneho zvládnutia ďalšej situácie a to je nevyhnutnosť generovania ekonomických zdrojov štátu na podporu všetkých činností, zameraných na boj proti vírusu COVID-19.

Preto žiadame, aby bol čo najskôr odvolaný stav núdze a mohli sa tak obnoviť ekonomické aktivity menej  ohrozených skupín obyvateľstva spolu s obnovením školskej dochádzky v plnom rozsahu, pri zacielení systému reštrikcií a obmedzujúcich opatrení štátu na ochranu pred vírusom COVID-19 už iba na najviac ohrozené skupiny obyvateľstva.


Peter Goceliak    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Peter Goceliak na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook