Petícia za odstúpenie pána Alexandra Hrička z postu prezidenta Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku

Sláva Iisusu Christu! Milí bratia a sestry pravoslávni! Rozhodol som sa spísať petíciu za odstupenie pána Alexandra Hričku prezidenta Bratstva pravoslávnej mládeže , z  postu prezidenta, a to z tohto dôvodu. Ako iste viete, tento človek šíri liberalizmus, a je za to , aby sa stal prezidentom Slovenskej republiky pán Ivan Korčok. Áno ten, ktorý je podporovaný západom, ktorý bol za bombardovanie Juhoslávie a pod. Ale prejdem k veci. Alexander Hričko, ktorý ako iste viete, veľmi rád propaguje liberálne hodnoty dokonca je členom strany SaS , čo  v istej miere toto nemá nič spoločné s kresťanstvom, ani so svätým pravoslávim.  Politika,  do Cirkvi nepatrí. Tento človek nemá čo zastávať funkciu prezidenta BPM, a preto žiadám za všetkých veriacich pravoslávneho ľudu, ako aj mládežnikov, aby odstúpil z postu prezidenta BPM a šéfredaktora časopisu Istina (mládežnického časopisu). Pravoslávni bratia a sestry, a predovšetkým pravoslávna mládež! Ak Vám záleži na čistote svätého pravoslávia, prosím podpíšte túto petíciu, nech sa zastaví zlo. Prajem požehnaný a milostiplný čas!

Christós posrédi nás!


Brat v Christu Sevastiján    Kontaktujte autora petície