Petícia za odstránenie plotov pri Malom Dunaji v Zálesí a navrátenie tradičného miesta verejnosti

Vážený SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, so sídlom na adrese Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, 

my, nižšie uvedení občania, touto formou žiadame o odstránenie plotov z pozemku vo vlastníctve SVP, š. p. parc. č. 975/2 priamo susediacim s pozemkami parc. č. 1242/11, 1242/13, 1242/12, 1242/10.


Radi by sme vrátili občanom Zálesia a všetkým okoloidúcim miesto na oddych a relax v podobe neprerušenej prechádzky popri Malom Dunaji. Toho času sú prekážkou postavené ploty siahajúce po hranicu toku Malého Dunaja, ktoré zamedzujú pohybu popri rieke na pozemku v majetku SVP, š. p. „C“,parc. č. 975/2 priamo susediace s vyššie uvedenými pozemkami. V blízkej budúcnosti má zmieneným pozemkom navyše prechádzať cyklotrasa, v súlade so záväznou časťou Územného plánu obce Zálesie, v ktorom je uvedená cyklotrasa schválená aj na základe súhlasného stanoviska SVP, š. p. ako verejnoprospešná stavba. Cyklotrasa bude pokračovať cez KORZO ZÁLESIE, projekt cezhraničnej spolupráce Interreg medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, rovnako ležiacim v bezprostrednej blízkosti pozemku parc. č. 975/2. Cyklochodník má v rámci regiónu prepájať obce susediace s obcou Zálesie, poskytnúť bezpečnú trasu mimo frekventovanej hlavnej cesty a napojiť sa na cezhraničnú sieť cyklotrás. Priestor brehu Malého Dunaja historicky slúžil ako tradičné korzo obyvateľov Zálesia. Tu sa ľudia prechádzali stretávali v čase voľna cez soboty nedele pozorovali prírodu a bohatú faunu v okolí toku. Našou snahou je vrátenie verejného priestoru ľuďom túžiacich viac tráviť čas v prírode.

Doplňujúce informácie:
Pôvodným zámerom využitia pozemku parc. č. 975/2 v Zálesí bolo vytvorenie lodenice a používanie plôch na účely športu a rekreácie, preto petíciou žiadame, aby bol sprístupnený verejnosti. Priestor ľavého brehu Malého Dunaja historicky slúžil ako tradičné korzo obyvateľov Zálesia. Tu sa ľudia prechádzali stretávali v čase voľna cez soboty nedele pozorovali prírodu a bohatú faunu v okolí toku. V súčasnosti je v územnom pláne tento priestor vyhradený pre chodník a cyklochodník ktorý prepája časti Zálesia (jediná možná cesta mimo frekventovanej hlavnej cesty a nadväzuje na cykotrasy spájajúce obce Bernolákovo a Malinovo. Tieto trasy sa napájajú na cyklotrasy celého regiónu a pokračujú do okolitých štátov. Počíta s nimi aj územný plán BSK. V bezprostrednej blízkosti dotknutého pozemku sa nachádza projekt financovaný z prostriedkov Európskej únie, Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu obce Zálesie a vychádza z cezhraničnej spolupráce Interreg medzi Slovenskou republikou a Maďarskom a je prvkom budúceho chodníka a cyklochodníka. Nachádza sa tam aj známy Záleský maják s prírodnou školou, dva rekreačné altánky s oddychovou zónou, prírodná autobusová zastávka, amfiteáter a v projekte sa plánuje i dostavba budovy sociálnych zariadení, budova s občerstvením, možnosťou požičovne člnov a odkladania bicyklov. Súčasťou projektu je i dostavba detského ihriska a terénnej prístupovej rampy.

Členovia petičného výboru: Mgr. Peter Farkaš, PhDr. Pavel Páleník, Ing. Ján Šípoš, Štefan Slivoň

78529306_626407924765732_4285923349005074432_n.png

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Peter Farkaš na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...