Petícia za odstránenie jazierka na sídlisku Pod Sokolejom, Humenné

My podpísaní občania týmto žiadame zodpovedných zástupcov mesta Humenné o zabezpečenie odstránenia jazierka nachádzajúceho sa vo vnútrobloku na ulici SNP, Sídlisko Pod Sokolejom, Humenné. Toto jazierko je podľa nášho názoru nadbytočné, nebezpečné a zdravie ohrozujúce okrem iného  z nasledujúcich dôvodov:

1. Voda v jazierku je špinavá a pravidelne v nej pláva rôzny odpad čím mestu vznikajú náklady na jeho čistenie. 

2. Oplotenie okolo jazierka je neúplné a poškodené a hrozí riziko, že do vody spadne dieťa. 

3. V tesnej blízkosti sa nachádza multifunkčné ihrisko ktorého oplotenie je tiež poškodené. Deti hrajúce futbal loptu neraz odkopnú do vody a potom ju musia z jazierka loviť.

4. Na brehu jazierka na mnohých miestach trčí podkladová fólia. Jazierko teda nespĺňa ani estetickú funkciu. 

5. V prípade veľkých zrážok je potrebné nadbytočnú vodu z jazierka odčerpávať. Týmto mestu vznikajú opäť zbytočné náklady.

Z uvedených dôvodov žiadame, aby mesto Humenné zabezpečilo likvidáciu jazierka vo vnútrobloku na ulici SNP jeho odčerpaním a zasypaním.

Ďakujeme.


Jana Križanová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Jana Križanová na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...