Petícia za obnovu detského ihriska

My, dolu podpísaní občania mesta Nové Zámky - SÍDLOSKO JUH, ul. Janka Kráľa, Roľnícka, Gúgska a Šoltésovej, žiadame o obnovenie a výstavbu detských ihrísk a športovísk.


Bc. Miroslava Kučerová    Kontaktujte autora petície
Facebook