PETÍCIA Za obnovenie prevádzok a činnosti taxislužieb na území SR OTVORENÝ LIST - VÝZVA

Adresovené: Krízový štáb SR pre COVID – 19

Premiér SR – p. Matovič

Krízový manažér MD SR – p. Ing. Fűlőp

Ministerstvo Hospodárstva SR

Ministerstvo soc. vecí a rodiny

 

      My, dolupodpísaní občania SR, Vás vyzývame, aby ste z titulu svojich kompetencií a možností zvážili možnosť povolenia prevádzok taxislužby.  

      Vedú nás k tomu nasledovné argumenty:

-          riziko nákazy COVID-om 19 vo vozidlách taxislužieb je rádovo nižšia ako vo verejnej doprave (odhadom v MHD a ost. druhoch verejnej dopravy, za hodinu odmigruje cca sto ľudí, vo vozidlách taxislužby je to cca jedna desatina). Naraz vo vozidlách verejnej dopravy sa nachádzajú desiatky ľudí, vo vozidlách taxislužby je to v priemere 2-3

-          sú ľudia, ktorí potrebujú využiť túto službu (presun do/z miest, ktoré nie sú v dosahu verejnej dopravy, či už z hľadiska polohy, alebo času), taktiež ľudia, ktorí sa potrebujú dostať do nemocníc, na pohotovosť a pod, ďalej ľudia, ktorí idú raz za pár dní na nákupy mimo svojho bydliska (napríklad do mesta, do OC) a presun verejnou dopravou im spôsobuje následné problémy, nehovoriac o časovej strate a tým aj vyššou mierou možnosti nakazenia

-          drvivá väčšina vodičov taxislužby, ktorých sú tisíce, je teraz úplne bez príjmu a podľa novelizácie ZP ako aj prijatých opatrení Vlády SR, náhrada mzdy, či podpora v nezamestnanosti zaťaží štátny rozpočet

-          Firmy, ktoré prevádzkujú taxislužbu sú na pokraji existencie, keďže nemôžu vykonávať predmet svojho podnikania. Dotovanie zo strany štátu tiež zaťaží štátny rozpočet. Mnohým týmto firmám hrozí kolapsový stav, hrozí, že tieto firmy budú nielen prepúšťať, ale mnohé aj zaniknú.  

       Zároveň navrhujeme nad rámec zákona, aby vozidlá taxislužby boli z hygienických dôvodov ošetrované (dezinfikované) obdobne ako prostriedky verejnej dopravy, minimálne 2x denne príslušným roztokom, najmä na exponovaných miestach (madlá, kľučky, okná), ďalej, aby vodič, ako aj pasažieri používali ochranné rúška.

       Veríme, že tak, ako sa uvoľnili opatrenia ohľadne zatvorených obchodov, aj Vy zohľadnite prínosy a straty zavedením uvoľnenia taxislužieb.


Peter Šichula    Kontaktujte autora petície