Petícia za novelizáciu zákona o dobrovoľných dražbách č. 527/2002 Z.z. ZoDD

Navrhujeme novelizovať súčasne platný zákon o "dobrovoľných" dražbách, na základe ktorého môže veriteľ - banka navrhnúť dobrovoľnú dražbu aj bez súhlasu majiteľa nehnuteľnosti aj bez toho, aby sporná pohľadávka bolo overená súdnou kontrolou.

V súčasnosti stačí, ked sa omeškáte z tromi splátkami a dôjde k vyhláseniu predčasnej splatnosti celého úveru a následne sa spustí proces dobrovoľnej dražby, kde veriteľ k tej dražbe nepotrebuje súhlas majiteľa nehnuteľnosti.

Navrhujeme novelizovať zákon o dražbách na zákon platný v Českej Republike, kde k nútenej dražbe je potrebné právoplatné rozhodnutie súdu - čiže v súdnom spore máte možnosť sa brániť proti výkonu záložného práva procesnou obranou.

V priebehu 3 rokov, hrozí 400.000 klientom bánk z dôvodu ukončenia fixácie, prudké zvýšenie úrokov na ich hypotéky a následne neschopnosť uvedené hypotéky splácať.


Ing. Igor Kupčok    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Ing. Igor Kupčok bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...