Petícia za nemocnicu arm. gen. L. Svobodu, a. s. vo Svidníku

My občania Slovenskej republiky žiadame Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zachovať Nemocnicu arm. gen. L. Svobodu a.s. vo Svidníku ako regionálnu nemocnicu a zrušiť súčasný návrh „Optimalizácie siete nemocníc“.

Petícia je adresovaná Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52  Bratislava 37.

Členovia petičného výboru:

Mgr. Marcela Ivančová, primátorka Svidníka, Ul. D. Millyho 708/66, 089 01, Svidník

predseda petičného výboru a osoba určená na zastupovanie v styku k orgánom verejnej moci

JUDr. Ondrej Brendza, primátor Stropkova, Ul. Letná 1578/12, 091 01 Stropkov,

JUDr. PhDr. Michal Goriščák, PhD., zástupca primátorky Svidníka, Ul. Záhradná 297/3, 089 01 Svidník

MUDr. Martin Jakubov, podpredseda Prešovského samosprávneho kraja, Ul. Chotčanská 85/3, 091 01 Stropkov,

Mgr. Michal Iľkanin, prednosta OÚ Svidník, Ul. 8 mája 638/38, 089 01 Svidník,

PhDr. Peter Harvan, prednosta OÚ Stropkov, Kračúnovce 411, 087 01 Kračúnovce,

Juraj Petný, starosta, Nižný Orlik 64, 090 11 Nižný Orlík,

Ing. Jozef Kačmár, starosta, Tisinec 10, 091 01 Tisinec.


Mgr. Marcela Ivančová, primátorka mesta Svidník    Kontaktujte autora petície