Peticia za navstevu mesje Sandora!

My, dole podpísaní občania, touto petíciou vyzývame Lukáša Mesje Šandora, o blízku návštevu Slovenskej Republiky, a s ňou spojenú účasť na nostalgickom opijáši.

Každý dole podpísaný, sa zaväzuje pozvať Mesje Šandora na aspoň jedného uvítacieho panáka. Taktiež sa všetci zaväzujeme, že usporiadame pri príležitosti návštevy Mesje Šandora uvítací bleskový šachový turnaj v ním vybranej lokalite.

 

Podpísať túto petíciu

Pre podpísanie tejto petície vytvorenej Don Denisio vyplňte formulár nižšie. Autor petície bude vidieť všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári.


ALEBO

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook