Petícia za menej bytov a viac občianskej vybavenosti a zelene v Záhorskej Bystrici

My obyvatelia a návštevníci Záhorskej Bystrice,

týmto žiadame relevantné subjekty, aby zabezpečili a urgovali zníženie podielu novej bytovej výstavby v oblasti Krče (a aj vo ostatných častiach MČ Záhorská Bystrica) a súčasne jej nahradenie novou občianskou vybavenosťou (lekárne,  drogéria, služby, kaviarne, obchody, atď.) a zeleňou.

Vzhľadom na skutočnosť, že už v súčasnosti je v mestskej časti Záhorská Bystrica problém s dopravou a s nedostatkom občianskej vybavenosti máme obavy, že v prípade ak by sa v oblasti Krče uskutočnila výstavba v súčasnosti prezentovanej podobe tak by to mohlo mať výrazne negatívne dôsledky na všetkých obyvateľov Záhorskej Bystrice.

Veríme, že je v záujme obce, obyvateľov Záhorskej Bystrice a aj samotných developerov, aby zvýšili množstvo občianskej vybavenosti a zelene na úkor plánovaných bytových jednotiek. Len vybudovaním živej štvrte, v ktorej budú mať obyvatelia možnosť aktívne tráviť voľný čas bez nutnosti cestovania, sa zvýši kvalita života v našej mestskej časti.

 

Žiadame teda zainteresované subjekty:

1. umožniť / iniciovať / podmieňovať ďalšiu výstavbu zvýšením plánovanej plochy určenej pre občiansku vybavenosť (pokiaľ možno na úkor výstavby bytov)

2. zvýšiť podiel zelene, detských ihrísk, športovísk, námestí a priestorov pre komunitné aktivity

3. viac komunikovať budúce predstavy o plánovanej výstavbe v Záhorskej Bystrici s obyvateľmi tak, aby sa v dostatočnom časovom predstihu našiel vhodný kompromis ďalšej podoby územia k spokojnosti všetkých zainteresovaných strán (tzv. participatívne plánovanie verejných priestranstiev)

 

Ďakujeme.

 

 

 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Peter Kováč na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...