PETÍCIA Za kúpu pozemku a následnú výstavbu štátnej Materskej škôlky na Kramároch v Bratislave

Dňa 15.08.2019 F-LUXUS s.r.o., ktorú v konaní zastupuje GERGISAK s.r.o., podal návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie bytového domu s názvom „Novostavba bytového domu SO01 a SO02“ na pozemkoch parcelné č. 1940/26, 19470/29, 19470/30, 19465/43, 19465/44, 19470/375, 22306/30.

 

- Táto stavba má byť postavená v obytnej zóne vo vnútrobloku bytových domov Vlárska 13ABC a bytových domov Klenová 7 a Klenová 9 a Klenová 13. Žiaľ, takto navrhnutá stavba ešte viac zahustí mestskú časť Kramáre a prírastok nových obyvateľov a mladých rodín vytvorí ešte väčší tlak na potrebu riešenia občianskej vybavenosti. Kritická situácia sa týka tých najzraniteľnejších malých detí v predškolskom veku v súvislosti s nedostatočnými kapacitami už existujúcej materskej škôlky na ulici Cádrová.


- Potreba vybudovania štátnej materskej škôlky na Kramároch naráža na problém nedostatku vhodných a voľných pozemkov. Umiestnenie materskej škôlky pre minimálne 80 detí práve v tejto lokalite, na tomto pozemku, by bolo výrazne hodnotnejším riešením pre túto lokalitu a rovnako aj pre všetky mladé rodiny žijúce na Kramároch, ktoré dlhodobo zápasia s týmto problémom.

Dolu podpísaní občania Slovenskej republiky žiadame Obec Bratislava – Nové Mesto a poslancov obecného zastupiteľstva, primátora Hlavného mesta Bratislava a poslancov mestského zastupiteľstva :

-   aby podporili možnosť vybudovania štátnej Materskej škôlky odkúpením, či zámenou iného pozemku od  spoločnosti F-LUXUS s.r.o.  

 

Všetky potrebné informácie k iniciatíve nájdete na webovej stránke: 

https://www.skolkaprekramare.sk/


Michal Pavlík    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Michal Pavlík bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...