Petícia za efektívne nakladanie s obecnými zdrojmi a zrušenie plánovanej rekonštrukcie kinosály obce Liptovská Lúžna v objeme 250.000 EUR

Na poslednom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Liptovská Lúžna dňa 2.10.2019, bola schválená rekonštrukcia kinosály v predpokladanom objeme 250.000 EUR. Na rok 2019 bolo presunutých v rámci rozpočtu obce 100.000 EUR aj z takých položiek ako mosty (údržba) a výstavba chodníkov. Po investícii do šatní Obecného futbalového klubu v rovnakom objeme 250.000 EUR je to v rýchlom slede už druhá megalomanská rekonštrukcia priestorov, ktoré väčšina občanov obce nevyužíva vôbec (šatne), alebo len sporadicky (kinosála). Navyše bola pred rokom dokončená rekonštrukcia tanečnej sály za viac ako 200.000 EUR, ktorá je plne spôsobilá zabezpečovať reprezentačné účely. 

Argumentácia niektorých poslancov ako aj pána starostu je, že je to na žiadosť občanov.  Hlasovanie jednotlivých poslancov nájdete na tomto linku v uzneseniach z 2.10.2019 https://www.liptovskaluzna.sk/samosprava/uznesenia-oz/, priebeh zastupiteľstva tu https://www.youtube.com/watch?v=Iyd3npxmHnA&list=PLIkiWrtGL3ZCDYSjDH4R9d-bgwj_TeXrP&index=8&t=6s&fbclid=IwAR1ENHcD_lPMxAANnuKYBehQFkt9uTkb4s9rl4GgIidGqHl_Dukrn4saUWc

Opäť sa pri verejnom obstarávaní opakuje rovnaký scenár časového stresu ako pri rekonštrukcii šatní – 22.11.2019 vyhlásenie verejného obstarávania na vzduchotechniku a vykurovanie s termínom na zadávanie ponúk do 29.11.2019, t.j. 7 dní! (pozri link https://www.tendernet.sk/zakazka?cLko9oa1EWBkPa_uubG4TJ8

Nikto nespochybňuje potrebu údržby kinosály (napr. vybrúsenie parkiet, výmena závesov, ...), avšak rekonštrukcia za 250.000 EUR určite potrebná nie je. Načo nám ale bude honosná kinosála, keď sa tam nemáme ako bezpečne dostať (chýbajúce chodníky, zlý stav vozovky – diery, mláky po daždi).

S obecnými zdrojmi (financiami občanov vyzbieraných formou daní a poplatkov) by sa malo hospodáriť efektívne a prihliadať na potreby čo najširšej skupiny. Mal by byť vypracovaný niekoľkoročný časový harmonogram s prioritami jednotlivých investícií a nie predkladanie projektov vo výške niekoľko stotisíc EUR na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v bode RÔZNE pred koncom zasadnutia.

Týmto vyzývame občanov Liptovskej Lúžnej, ktorí nesúhlasia s vyššie uvedeným hospodárením obce a plánovanou rekonštrukciou kinosály, aby podpísali túto petíciu o ktorej bude informované Obecné zastupiteľstvo.

 


Ing. Peter Veselovský    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Ing. Peter Veselovský na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook