Petícia za dištančnú formu výučby na Prešovskej univerzite v Prešove

Vážený pán rektor,

vzhľadom na nepriaznivú situáciu súvisiacu s ochorením Covid-19 sme sa rozhodli aj touto formou vyjadriť naše znepokojenie z prezenčnej výučby na Prešovskej univerzite v Prešove, ktoré pretrváva už zopár týždňov.

Sme svedkami pandemickej situácie, ktorá sa v našej krajine, žiaľ, každým dňom zhoršuje a v súvislosti s nepriaznivými okolnosťami rastú aj naše obavy z prezenčnej výučby, ktorej sa momentálne zúčastňujeme na dennej báze priamo na pôde univerzity. Aj napriek tomu, že istými krokmi došlo k regulácii študentov v skupinách a podľa aktuálnych opatrení môže prezenčná forma výučby prebiehať v skupinách s počtom do 20 študentov, považujeme toto opatrenie za nepostačujúce a cítime sa ohrození.

V priestoroch školy nepretržite prichádzame do fyzického kontaktu s pomerne veľkým počtom ľudí, niekoľko hodín počas dňa strávime v miestnosti s ľuďmi z niekoľkých ďalších domácností. Väčšina študentov je odkázaná na prepravu do školy denne využívať prostriedky verejnej dopravy, v ktorých sa taktiež kumuluje množstvo cestujúcich, v dôsledku čoho vzniká zvýšené riziko nákazy vírusom a jeho následné šírenie v školskom kolektíve. V tomto momente sa už neobávame len o vlastné zdravie, ale aj o zdravie našich blízkych, vzhľadom na skutočnosť, že viacerí z nás v súčasnosti stále zdieľajú spoločnú domácnosť s rodičmi, starými rodičmi či s inými členmi patriacimi do rizikových skupín.

Zároveň s blížiacimi sa sviatkami máme viacerí len jedno spoločné želanie. Prežiť tohtoročné vianočné sviatky pomerne v pokoji, bez strachu a rizika z nákazy.

Na základe vyššie uvedených dôvodov Vás preto, my, dole podpísaní študenti Prešovskej univerzity v Prešove zdvorilo žiadame o prehodnotenie prezenčnej výučby v aktuálnej situácii a umožnenie absolvovať posledné týždne zimného semestra v akademickom roku 2021/2022 distančnou formou.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem študenti PU na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...