Petícia za bezpečnejšie cesty

Nedávny výskum vedcov zo Žilinskej univerzity poukazuje na to, že pri vozidlách kategórií M1 a N1 (predovšetkým osobné autá a nákladné automobily do 3.5 t) starších ako 10 rokov prichádza k drvivej väčšine (až 87 %) dopravných nehôd zapríčinených zlým technickým stavom v druhej polovici dvojročnej lehoty platnosti technickej kontroly. Priemerný vek osobných áut na Slovensku je 14.3 roka a priemerný vek ľahkých komerčných vozidiel (dodávok) je až 14.7 roka.

Vedci zároveň podotkli, že ak skrátime platnosť technických kontrol pre vozidlá, ktoré sú staršie ako 10 rokov na polovicu, teda na jeden rok, máme potenciál dosiahnuť zníženie počtu dopravných nehôd z dôvodu technickej chyby v tejto skupine vozidiel minimálne o polovicu.

Existuje jednoznačný súvis medzi pravidelnejšími technickými kontrolami a bezpečnosťou na cestách. Správne nastavenie frekvencie technických kontrol je o to dôležitejšie pri vozidlách, ktoré najazdia veľa kilometrov a sú využívané veľmi intenzívne, čím sa kladie väčšia záťaž na techniku v nich.

Je určite na zamyslenie, či súčasne nastavená frekvencia kontrol 4-2-2, teda prvýkrát 4 roky po registrácií a následne každé 2 roky, je dostačujúca pre dajme tomu kuriérske vozidlá (kategória N1), ktoré v priemere nielenže najazdia vysoký počet kilometrov (faktor, ktorý stále rastie vplyvom čoraz populárnejšieho nakupovania na internete), ale zároveň majú vysoký priemerný vek (14.7 roka oproti európskemu priemeru 11.9 roka).

Už 9 členských štátov EÚ (Belgicko, Chorvátsko, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Rakúsko, Rumunsko a Slovinsko) zaviedlo pre vozidlá kategórie N1 každoročné technické kontroly. Na druhú stranu, práve tieto krajiny majú o dosť nižší priemerný vek ľahkých komerčných vozidiel – 9.6 rokov v Slovinsku, 8.6 roka v Belgicku a len 6.4 roka v Rakúsku. Je preto zaujímavé, že Slovensko na tento trend stále nenasadlo, napriek tomu, že priemerný vek našich dodávok je o dosť vyšší a teda potenciál posilniť bezpečnosť na cestách niekoľkonásobný.

Žiadame preto ministerstvo dopravy, aby sa vážne zaoberalo návrhom novelizovať vyhlášku č. 137/2018 Z. z. § 47 predmetnej vyhlášky ustanovuje lehoty pravidelných technických kontrol – malý krok, ako preradenie vozidiel kategórie N1 z bodu b) (frekvencia 4-2-2) do bodu c) (frekvencia 1-1-1) vie významne prispieť k zvýšeniu bezpečnosti na cestách.

Bezpečné cesty musia mať prednosť pre všetkým.


Bezpečne na cestách    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Bezpečne na cestách bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...