Petícia za autonómiu Bratislavy.

Bratislava si zaslúži samostatnosť ! Po dlhých rokoch doplácania na naivitu občanov z mimobratislavských oblastí, hlavne z východu a dedín, volebným právom týchto ľudí spôsobovať stagnáciu a brzdenie prirodzeného spoločenského a ekonomického vývoja Bratislavy nastal čas pre zmenu. Nastal čas odbremeniť sa,  nastal čas pre získanie samostatnosti rozhodovať  o ďalšom vývoji Bratislavy Bratislavčanmi. Nastal čas vymaniť sa spod okov práva voliť, nezamestnaných a nevzdelaných robotníkov, roľníkov a dôchodcov slovenského vidieka. Bratislava sa musí vydať svojou cestou pragmatického a racionálneho rozhodovania bez obmedzení a vonkajších brzdiacich vplyvov vidieckeho voliča. Podpíšte aj vy petíciu a podporte snahu o autonómiu Bratislavy.