Petícia vo veci nespokojnosti so zmenami súvisiacimi s bývaním na internátoch PU

My, dolupodpísaní študenti Prešovskej univerzity v Prešove, sme veľmi znepokojení konaním vedenia internátu a univerzity.  V tejto petícii sa vyjadrujeme ku konaniu vedenia v súvislosti s ubytovaním študentov na internátoch Prešovskej univerzity v Prešove.  Veríme, že vedenie svojim konaním dostáva študentov do ťažkej finančnej situácie.  Žiadame zvážiť touto petíciou a splniť naše požiadavky uvedené nižšie.

1. Požadujeme zrušenie alebo zníženie poplatku za chladničku.

Je to spôsobené tým, že tento poplatok nie je ničím podporený a zavedený bol až tento rok.  S prihliadnutím na nedávnu rekonštrukciu ŠD, súvisiacu so zlepšením energetickej úspory internátov a inštaláciou solárnych panelov, ktoré internátom navyše zabezpečujú elektrickú energiu, sa domnievame, že toto zavedenie nie je ničím podporené a prináša finančné problémy študentom, ktorí vlastnia chladničku.  Pretože výška ročného poplatku za chladničku (180 eur) prevyšuje jej cenu alebo sa rovná nákladom na 2,5 mesačné bývanie na internátoch.

2. Žiadame o preskúmanie cennika pokút a ich vrátenie do predchádzajúcej verzie.

Naša požiadavka súvisí s tým, že zdražovanie pokút nie je ničím podporené a dostáva študenta do zložitejšej finančnej situácie v prípade získania pokuty. Väčšina pokút bola zdvojnásobila. Aj v tejto požiadavke chceme nastoliť otázky o elektrospotrebičoch a ich používaní.  Veľmi nás šokovalo, že na internáte je odteraz zakázané používanie základných elektrospotrebičov (kanvica, TV a pod.) a na ostatné elektrospotrebiče je obmedzený limit do 250 wattov (bolo obmedzenie na 500 wattov).  Taktiež po zavedení týchto obmedzení bola 2-násobne zvýšená pokuta za odhalenie týchto elektrospotrebičov.  My žiadame návrat k predchádzajúcemu sadzobníku pokút a zoznamu povolených/zakázaných elektrospotrebičov.  

Upozorňujeme tiež na skutočnosť, že tieto zmeny neboli študentom oznámené a boli zverejnené v nesprávny dátum.  Tieto zmeny boli prijaté dňa 2.9.2022 a dňa 9.9.2022 boli vylepené vo výťahu a na stene na internátoch (v čase písania tejto petície neboli tieto zmeny zverejnené na mediálnych zdrojoch univerzity a internátov), týmto chceme povedať, že vedenie postupovalo neprofesionálne.  Väčšina študentov o zmenách pri ubytovaní ani nevedela.

3. Prosíme vedenie ŠD o vyriešenie problému s dodávkou teplej vody.

V súčasnosti sú na internátoch Prešovskej univerzity pravidelné odstávky teplej vody.  To prináša isté nepríjemnosti pre ubytovanie študentov. Pri pohľade na súčasnú situáciu na Slovensku a vo svete chápeme vážnosť tejto situácie a prosíme vyriešiť tento problém alebo schváliť harmonogram dodávky teplej vody na internátoch.

4. Od vedenia ŠD požadujeme vysvetlenie ohľadom depozitu za uhradenie škody.

 Žiadame vysvetlenie, prečo bol tento depozit zavedený až tento rok a len pre zahraničných študentov.  Prečo by tento depozit mali platiť len zahraniční študenti, ak škodu na internáte môže spôsobiť ktorýkoľvek študent, ktorý v ňom býva, bez ohľadu na farbu pasu a národnosť.  My, študenti internátov, žiadame zrušenie tohto depozitu, vrátenie financií a ukončenie segregácie ľudí podľa národnosti.

5. Žiadame prerozdeľovanie parkovacích miest v areáli Prešovskej univerzity. 

Momentálne je taká situácia, že študenti, ktorí prídu do školy autom, ho nemajú kde zaparkovať.   Prevažnú väčšinu parkovacích miest dostali zamestnanci PU.  Vedenie týmito zmenami nabáda študentov k vedomému porušovaniu pravidiel cestnej premávky a parkovania.  Žiadame, aby zodpovedné osoby zvýšili počet parkovacích miest pre študentov.


Študenti UNIPO    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Študenti UNIPO na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...