petícia vláde SR, aby poskytla financie na komplexnú rekonštrukciu cesty Muráň - Javoriny v rámci havarijného stavu

 

Aj ľudia na Gemeri potrebujú dôstojne žiť. Aj ľudia na Gemeri potrebujú bezpečne cestovať.

Keď 29. 6. 2020 v rámci stacionárnej búrky v popoludňajších hodinách došlo ku závažnému poškodeniu cesty medzi Muráňom a Prednou Horou, uzavretie tejto cesty závažne zasiahlo negatívne do života mnohých ľudí nielen v okrese Revúca, aj v okresoch Poprad, Brezno, Rimavská Sobota a Rožňava. Skomplikovalo im dochádzanie do práce, či bežný každodenný život. Súčasná obchádzka Národným parkom Muránska planina je síce z praktického hľadiska nutným, no zároveň i závažným zásahom do chráneného územia, a mali by byť realizované kroky na jeho minimalizovanie. 

Podľa medializovaných informácií na opravu poškodenej cesty II/531 medzi Muráňom a Prednou Horou v okrese Revúca môže Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) využiť 15 miliónov eur z už schváleného úveru. Alokáciu uvedenej sumy na rekonštrukciu komunikácie schválili poslanci zastupiteľstva BBSK na svojom mimoriadnom zasadnutí. A o financie na riešenie havarijného stavu cesty požiadali aj Úrad vlády SR.

Táto suma rozhodne nepostačí na úpravu svahov nad a pod cestou, ktorá by mala byť súčasťou komplexnej opravy cesty. Lebo nanovo len nalepiť povrch asfaltu je riešením, pri ktorom možno očakávať ďalšie problémy s cestou do niekoľkých rokov. 

Aj keď je táto cesta hlavným ťahom, nebola jej zo strany štátu dlhodobo venovaná dostatočná pozornosť. Starostlivosť o cesty zásadného významu - hlavné ťahy - nemôže štát ponechávať len na pleciach samospráv. 

My, dolupodpísaní občania, Vás vyzývame, aby vláda SR poskytla financie potrebné na serióznu a komplexnú rekonštrukciu tejto cesty, a to v úseku medzi Muráňom a Prednou Horou, aj na Javorinách.  Aby cesta, ktorá je srdcovou tepnou širokého regiónu bola riešená komplexnou rekonštrukciou v rámci havarijného stavu, so spevnením svahov nad a pod cestou, aj s odtokovými kanálmi. Aby sa bezodkladne začalo s prácami na ceste.

 

 


Elena Ištvánová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Elena Ištvánová na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook