Petícia: Udržujte prísnu reguláciu a označovanie nových GMO!

Pozn.: Slovensko s touto petíciou pokračuje na tejto stránke. Na medzinárodnej úrovni petícia skončila 21.11.2022, vyzbieralo sa 420 000 podpisov z EÚ, vrátane 4500 zo Slovenska. Týchto 4500 slovenských podpisov bude pripočítaných k novým podpisom na tejto stránke. Potrebujeme ich na Slovensku spolu nazbierať a odovzdať min. 10 000, aby našim ministerstvám vznikla zákonná povinnosť prerokovať petíciu s nami. 420 000 podpisov z celej EÚ (vrátane 4500 slovenských) budú odovzdané Európskej komisii. Ak ste túto petíciu už podpísali na stránke slovenskobezgmo.org, už ju podpisovať netreba. 

Text petície:

Veľké chemické a osivárske korporácie chcú na trh presadiť nové geneticky modifikované organizmy (GMO), čím sa na naše polia a taniere dostanú geneticky modifikované potraviny bez toho, aby sme o tom vedeli.

Screenshot-2022-11-03-at-20.29_.48_4.png

 Tieto spoločnosti už roky lobujú u Európskej komisie, aby vylúčila nové GMO z európskeho nariadenia o GMO, pričom uvádzajú nepodložené tvrdenia o údajných prínosoch pre udržateľnosť, zníženie množstva pesticídova klímu. Keďže však vlastnia aj patenty na osivá vytvorené týmito technikami, ich skutočnou motiváciou zostáva zvyšovanie ziskov. Takéto priemyselné prevzatie osív by vážne ohrozilo nezávislosť poľnohospodárov v oblasti osív a poľnohospodársku biodiverzitu ako celok.

 Európska komisia teraz plánuje vylúčiť nové GMO, ktoré nazýva nové genomické techniky (NGT), zo schvaľovacích procesov v rámci existujúcich právnych predpisov EÚ o GMO. Podľa súčasných pravidiel podliehajú staré a nové GMO schváleniu EÚ, ktoré zabezpečuje hodnotenie rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie, transparentnosť pre výrobcov a poľnohospodárov a jasné označovanie pre spotrebiteľov. Vylúčenie nových GMO by zabránilo poľnohospodárom, výrobcom potravín, obchodníkom a občanom rozhodnúť sa pre voľbu bez GMO. Hrozí aj strata právnej možnosti zakázať ich pestovanie. Máme právo rozhodovať o tom, čo budeme jesť a pestovať na našich poliach!

  • Nové GMO sú GMO a ako také musia byť regulované v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti. Všetky GMO musia prejsť prísnym hodnotením bezpečnosti a musia byť označené ako geneticky modifikované, aby sa zabezpečila transparentnosť v celom dodávateľskom reťazci pre občanov a poľnohospodárov.
  • Je potrebné uskutočniť širší výskum environmentálnych, biologických a zdravotných rizík nových GMO, ich sociálno-ekonomické vplyvy na poľnohospodárov a potravinový systém, a vývoj detekčných metód.
  • Vlády (a rozhodovacie orgány EÚ) musia presadzovať a podporovať osvedčené riešenia pre udržateľné poľnohospodárstvo odolné voči zmene klímy, ako sú agroekologické postupy a ekologické poľnohospodárstvo, a chrániť slobodu šľachtiteľov, aby mohli pôsobiť bez obmedzovania širokým rozsahom patentov na osivá vyrobené s použitím nových GMO.

Naliehavo Vás žiadame o zaujatie rozhodného stanoviska proti akýmkoľvek pokusom vylúčiť nové GMO z platných právnych predpisov EÚ o GMO a aby ste presadzovali povinné kontroly bezpečnosti, transparentnosť a označovanie všetkých GMO s cieľom zaručiť bezpečnosť našich potravín, ako aj chrániť prírodu, životné prostredie a našu slobodu výberu.

 Viac informácii na: www.slovenskobezgmo.sk

 

Petičný výbor pre Slovensko:

   -Mgr. Mária Stieranková (Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO)

   -Martin Chudý (Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO)

   -Mgr. art. René Říha (Priatelia Zeme - SPZ)

   -Bc. Mária Behanovská (VIPA - Vidiecky parlament)

   -Miloslav Kováč (Druživa)

   -Ing. Peter Sudovský  – info@vsetkoogmo.sk - osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom        verejnej správy  (Občianska iniciatíva Slovenske bez GMO)


Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...