Petícia študentov a absolventov Katedry politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity proti dlhotrvajúcemu spochybňovaniu jej práce

My, podpísaní študenti, absolventi a ďalšie osoby, ktoré spája záujem o predmet politických vied, ako aj osud vzdelávania na Slovensku, vyslovujeme znepokojenie nad opakovane prebiehajúcim spochybňovaním práce Katedry politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré v súčasnosti prerástlo do otvorenej existenčnej hrozby pre pracovisko. V pozadí opakovaných dezinformácií o tom, že katedra údajne nevykonáva svoju činnosť, nespĺňa požadované normy, ba že fakticky už zanikla, a tiež neraz osobných invektív proti garantom a ostatným pracovníkom katedry, sa črtá ešte ďalšia oveľa znepokojivejšia skutočnosť.

Je na mieste podozrenie, že dochádza k porušovaniu platných noriem akreditačných konaní, o zmätočné alebo zámerne pokrivené uplatňovanie akreditačných kritérií, a dokonca k zištným snahám katedru zlikvidovať. Na tomto mieste nám neprislúcha pátrať po skrytých motívoch takýchto snáh, ani špekulovať o podieloch konkrétnych osôb. Pokladáme však za svoju povinnosť upozorniť na vzniknutý stav a protestovať proti týmto praktikám. Konanie a spôsob vyjadrovania, o ktorom je tu reč, znepokojivo pripomína až príliš známe metódy aj dikciu z deväťdesiatych rokov, keď vtedajší mocipáni neúspešne usilovali o likvidáciu Trnavskej univerzity.

Upozorňujeme na skutočnosť, že podobné aktivity poškodzujú nielen záujmy jedného pracoviska, ale celej Trnavskej univerzity, a v konečnom dôsledku prispievajú k vytváraniu zhubných precedensov pre ďalší rozvoj univerzitného vzdelávania na Slovensku. V neposlednom rade poškodzujú záujmy, potreby a perspektívy študujúcich, či na štúdium hlásiacich sa mladých ľudí.

Naliehame na Ministerstvo školstva, aby podniklo potrebné kroky na nápravu daného stavu. 

Zároveň vyzývame aj študentov, absolventov a pracovníkov iných univerzít na Slovensku, ktorí sa stretli s podobnými javmi, aby na ne neváhali verejne upozorniť.

Na záver vyslovujeme solidaritu s pracovníkmi Katedry politológie FF TU (druhej najstaršej v danom odbore na Slovensku) ktorí už roky pracujú a odovzdávajú svoje vedomosti na úrovni všetkých požadovaných štandardov, a to napriek obštrukciám hraničiacim so šikanou a zhoršeným podmienkam výkonu svojho povolania. Konáme tak v mene slobodného a kvalitného rozvoja vzdelávania v našej krajine, ktorého podmienkou sú transparentné, odôvodnene prijímané, pre všetkých rovné pravidlá, a jeho prácu musia vykonávať osoby odborne a morálne spôsobilé.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Erik Matula na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )