PETÍCIA TJ SPOJE - za zastavenie konania o zmene č.4/2020 územného plánu zóny Centrum – Podunajské Biskupice

Žiadame zastupiteľstvo a vedenie mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice:

  1. o zastavenie konania o zmene č.4/2020 územného plánu zóny Centrum – Podunajské Biskupice a
  2. o predĺženie lehoty na pripomienkovanie zmeny č.4/2020 územného plánu zóny Centrum – Podunajské Biskupice minimálne do konca februára 2021
  3. o dôkladné informovanie občanov o investičnom zámere v areáli TJ Spoje pred tým, ako sa bude v konaní pokračovať: napríklad zriadením samostatnej sekcie na stránke biskupice.sk, kde dajú priestor občanom pýtať sa a dostať aj odpovede.

Zôvodnenie:

V minulom čísle Biskupických novín sme sa dozvedeli úžasnú novinu, ktorá bola opakovaná na viacerých stranách:

V chátrajúcom areáli TJ Spoje sa bude budovať nová športová akadémia! A tiež, že Memorandum o spolupráci medzi investorom a mestskou časťou bolo na decembrovom zastupiteľstve jednohlasne prijaté všetkými prítomnými poslancami. Čo sme sa už v tom čísle novín nedočítali bolo, že zmena územného plánu zóny Centrum-Podunajské Biskupice už beží a občania sa môžu k tejto zmene vyjadriť do 27.1.2021 !

Pýtam sa prečo ani jeden z našich poslancov na to neupozornil?

Mestská časť si síce formálne svoju povinnosť splnila, keď oznámenie o verejnom prerokovaní zverejnila medzi ostatnými oznámeniami na webovej stránke a vyvesila na úradnej tabuli. Pýtam sa však: Je to pri zmene regulácie zástavby, tak významného územia miestneho ba až celomestského významu, postačujúce? Veď ako to uvádza aj sám ‘neznámy‘ autor letáku, pod hlavičkou neexistujúcej Bratislavskej športovej akadémie, ktorý v januári zaplavil schránky obyvateľov Korytnickej 1-8, hneď v jeho úvode: „Počas uplynulých desaťročí športoviská a ihriská zanikali, v Bratislave padlo výstavbe za obeť takmer 50 ihrísk.Ak bolo možné v minulosti zastavať športoviská inde v Bratislave, akú záruku nám dávajú naši miestni zástupcovia na čele s pánom starostom, že u nás sa to teraz nestane?

Pozrime sa teraz na spomínané Memorandum  Podľa neho naši volení zástupcovia za zmenu územného plánu zóny, ktorý dovolí významne zvýšiť zastavanosť areálu, podľa požiadaviek investora, vyjednali prakticky len stavbu dvoch menších ihrísk v areáli ZŠ Biskupická (v celkovej hodnote 100 000Eur – pre porovnanie nové vianočné osvetlenie našej mestskej časti nás stálo takmer toľko isto) a pár parkovacích státí na Korytnickej ulici.

Ale pozor, investor si to ešte podmienil aj vydaním právoplatného stavebného povolenia!

Investor k požadovanej zmene argumentuje, že projektované ubytovne musel dvihnúť zo súčasne povolených 3 na 8 podlaží, aby dosiahol dostatočné presvetlenie všetkých bytov na Korytnickej 1-8. Nikto ale nespochybnil pravdepodobne účelovo nadhodnotenú kapacitu ubytovania pre športový areál takého rozsahu. Veď oproti okolitým akadémiám podobnej veľkosti, čo do športových plôch, je ubytovacia kapacita plánovanej Bratislavskej Športovej akadémie s 316 internátnymi lôžkami predimenzovaná 3- až 10-násobne!

Ďalšia z vecí, ktoré tu nesedia je napríklad v zmene územného plánu zóny požadované zvýšenie maximálneho indexu podlažných plôch zo súčasných 0,7 na 1,1, napriek tomu, že súčasný projekt má tento index 0,57, teda v súlade s platným územným plánom. Preto máme odôvodnené podozrenie, že investor uvažuje, minimálne do budúcnosti, s ďalším zahusťovaním zástavby v areáli. Podľa dostupných informácií by v prípade schválenia navrhovanej zmeny územného plánu mohol súčasne plánovanú zástavbu takmer zdvojnásobiť. Pripomínam, že vlastník areálu sa v minulosti už dvakrát pokúšal presadiť podobný zámer. Vtedy sa ale jednalo o výstavbu 8-podlažných bytoviek!

Okrem toho sa areál podľa územného plánu nachádza v stabilizovanom území a z troch strán hraničí s rodinnou zástavbou. Preto pokladáme za nanajvýš nevhodné, aby sa tam stavali ďalšie výškové budovy. V podobnom zmysle sa vo všeobecnosti, vyjadrovali v minulosti aj viacerí odborníci-architekti, či súčasná vedúca nášho stavebného úradu.

Vlastník Sitno Holding Real Estate, a.s. pred rokmi kúpil areál TJ Spoje ako športový areál podľa územného plánu mesta aj územného plánu zóny ktoré boli platné vtedy a sú platné aj dnes. Preto sme presvedčení, že nemá právo domáhať sa zmeny územného plánu, ak sú občania proti.

Vieme, že v zahraničí existujú aj legislatívne nástroje, ktoré dovoľujú odňatie majetku väčšieho významu vo verejnom záujme, v prípade, že vlastník sa oň riadne nestará a necháva ho chátrať, ako to doteraz robí aj súčasný vlastník areálu TJ Spoje. Ktovie, možno v blízkom čase príde podobná zmena legislatívy aj do našej krajiny. Asi mnohí z nás by sme si to priali.

O tom, do akej miery bude uvedený projekt v skutočnosti slúžiť obyvateľom našej mestskej časti, prípadne mesta, sa tu radšej rozpisovať nebudeme. Je pekné čítať, čo všetko sa plánuje, ale ako sa hovorí „papier znesie veľa“. A koľko priestoru v zariadeniach a za aké poplatky budú mať občania k dispozícii, sa v memorande tiež neuvádza.

Súčasný projekt apriori neodmietame, ale sme presvedčení, že niektoré dôležité skutočnosti boli minimálne prehliadnuté a povinnosti zanedbané.

V momentálnej situácii vidíme ako jediné schodné riešenie, zatiahnuť záchrannú brzdu a zastaviť prebiehajúcu zmenu územného plánu zóny.

Preto by sme chceli aj touto cestou, v mene občanov, požiadať zastupiteľstvo a vedenie mestskej časti:

  1. o zastavenie konania o zmene č.4/2020 územného plánu zóny Centrum – Podunajské Biskupice a
  2. o predĺženie lehoty na pripomienkovanie zmeny č.4/2020 územného plánu zóny Centrum – Podunajské Biskupice minimálne do konca februára 2021
  3. o dôkladné informovanie občanov o investičnom zámere v areáli TJ Spoje pred tým, ako sa bude v konaní pokračovať: napríklad zriadením samostatnej sekcie na stránke biskupice.sk, kde dajú priestor občanom pýtať sa a dostať aj odpovede.

Zároveň vyzývame zastupiteľstvo i vedenie k tomu, aby od investora dodatkami k memorandu o spolupráci žiadali čo najviac záruk, kým majú akú takú ‘páku‘ vo svojich rukách.

Samozrejme, že by sme boli šťastní, keby mali z tohoto projektu úžitok už aj naše deti. Ale pozeráme sa do budúcnosti, naša mestská časť rastie, pribúdajú obyvatelia, mladé rodiny, prídu ďalšie generácie, preto nie je postačujúce, aby sme sa uspokojili s omrvinkami a  výmenou za ‘dve malé ihriská‘ pustili taký dôležitý priestor akým TJ Spoje bezpochyby sú.

Vraví sa, že pomaly ďalej zájdeš. Keď sa obzrieme späť, tak od pôvodného riešenia, s ktorým prišiel vlastník v roku 2012, sme sa posunuli dobrým smerom, ako môžeme všetci vidieť. Budeme radi, keď sa k nám pridáte a pomôžete nám svojim názorom, informáciou či aktivitou docieliť, aby „nové TJ Spoje“ ostali v maximálnej možnej miere k dispozícii pre obyvateľov Podunajských Biskupíc.

Svojim podpisom môžete podporiť aj prebiehajúcu petíciu. Petičné hárky nájdete aj na prízemí bytových domov vo svojich vchodoch!

Viac informácií nájdete vo facebookovej skupine Bratislavská športová akadémia , kde môžu občania zdieľať svoje názory a informácie k danej problematike. Prípadne píšte na nas mail.

Na záver by som chcel dodať, že sme čerpali z dostupných materiálov a s našim tímom sme sa o detailoch projektu informovali o.i. aj u pána Borisa Kitku, p. starostu Mgr.Z. Péka i viacerých miestnych poslancov.

Autori: Martin a Alexandra Medveďoví (s podporou rodiny a priateľov)

Nezabudnite doručiť svoje stanoviská ku zmene č.4/2020 územného plánu zóny Centrum – Podunajské Biskupice najneskôr do 27.1.2021 na          jana.grznarova@mupb.sk alebo písomne na Miestny úrad.

Vzor pripomienky si môžete stiahnuť na spominanej FB-skupine.


Martin Medveď    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Martin Medveď na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...