Petícia proti zvyšovaniu poplatku v materských škôlkach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

My, podpísaní pod touto petíciou sme znepokojení a nesúhlasíme s návrhom na zvyšovanie príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesta Prešov, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Vedenie mesta chce od 1.2.2018 zvýšiť poplatky v škôlkach o 30%, u najmenších detí do troch rokov až o 50%, čo by znamenalo pre mnohých rodičov výraznú finančnú záťaž. Práve mesto by malo byť tým, kto umožní všetkým deťom bez ohľadu na ekonomickú situáciu rodičov navštevovať predškolské zariadenie, rozvíjať sa a socializovať s rovesníkmi. Pri nákladoch až 60€ na mesiac + stravné, čo sa už približuje poplatkom v súkromných škôlkach to pre mnohé deti nebude možné.

Žiadame vedenie mesta Prešov, aby stiahlo tento návrh, nakoľko už teraz sú poplatky v mestských škôlkach druhé najvyššie na Slovensku, naopak, aby prehodnotilo ich znižovanie a žiadame poslancov Mestského zastupiteľstva, aby v prípade predloženia tohto návrhu zaňho nezahlasovali.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Juraj Hudáč na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...