Peticia proti výstavbe parkoviska a polyfunkčného komplexu Dlhe Diely na Hlaváčikovej ul.

Petícia proti plánovanej výstavbe parkovacích státí na Hlaváčikovej ul. v Karlovej Vsi, a polyfunkčného komplexu na Dlhých Dieloch v Bratislave. 

Cieľom petície je vyjadrenie nesúhlasu s výstavbou parkovacích státí „Parkoviska a komplexu Dlhé Diely na Hlaváčikovej ul.“ a polyfunkčného komplexu Dlhe Diely v kat. územie Karlova Ves ako aj upozornenie príslušných úradov, predovšetkým Mestskej časti Karlova Ves a magistrátu hlavného mesta Bratislava, na dôležitosť ich rozhodovania. Nakoľko realizáciou navrhovaného "Parkoviska a bpolyfunkčného komplexu na Hlaváčikovej ul.“ by sa miestne pomery závažným spôsobom zmenili, negatívne by sa ovplyvnil život osôb bývajúcich v okolí, zničila by sa zeleň, ktorej je už teraz na Dlhých Dieloch veľmi málo. Zároveň by prišlo k negatívnemu zásahu do životného prostredia, biokoridoru v danej lokalite. Sme jednoznačne za to, aby sa dodržal pôvodný plán vytvoriť na danom mieste oddychovú a relaxačnú zonu pre obyvateľov Dlhých Dielov (deti, starších ľudí, rodiny atď.). Z uvedených dôvodov sme sa my občania mestskej časti Karlova Ves rozhodli petíciu podporiť a upozorniť príslušné úrady na negatívne dôsledky plánovanej výstavby parkovacích státí a polyfunčkného komplexu „Parkoviska a polyfunkčný komplex Dlhé Diely na Hlaváčikovej ul.“ ako aj na dôležitosť zváženia a riadneho vyhodnotenia argumentov za zachovanie pôvodného prostredia.

Informácie o prenájme pozemku na účel parkovacieho státia - https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/23573.pdf , ktorý má byť prerokovaný na mestkom zastupiteľstve dňa 25.4.2018.

 
Kompletné podklady:

Vladimír Halás    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Vladimír Halás na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook