Petícia proti výrubu stromov v lokalite Malá Vrbina

obrazok.jpg

 

P E T Í C I A

Proti proti výrubu stromov v lokalite Malá Vrbina a realizácii cesty Broskyňová  (Bratislavská — Broskyňová — Komenského ulica)  

     My, podpísaní občania, dotknutí plánovanou výstavbou Polyfunkčného projektu Piešťany (Polyfunkčný areál Bratislavská – obchodné centrum s polyfunkčným domom a zariadeniami sociálnych služieb a uvažovanej cesty na Broskyňovej ulici) žiadame primátora mesta Piešťany a poslancov mestského zastupiteľstva Piešťany o zastavenie a zablokovanie výstavby, ktorou sa má zrealizovať cesta na Broskyňovej ulici v KÚ Piešťany.

Rázne odmietame túto výstavbu, pretože plánuje negatívne ohroziť životné podmienky nás a nášho bývania, najmä svojou plánovanou blízkou polohou k našim obydliam, ktorá spôsobí  výrazné narušenie nášho súkromia, taktiež dôjde k zvýšenému dopravnému ruchu a k zvýšenej dopravnej zaťaženosti, ale aj k zatieneniu okolitých obytných domov. Samotná výstavba podľa projektu predpokladá 375 vozidiel za hodinu, čo neprimerane zintenzívni hluk v našom prostredí, ktoré bude postupne viac a viac znečistené škodlivými exhalátmi.

Navyše, uskutočnenie predmetnej stavby si vyžaduje rozsiahly výrub minimálne 150 kusov drevín rastúcich na parcelách č. 10119/4, 10120/1, 10120/5, 10120/6, 10121/5, 10123/1, 10123/9, 10123/10, 10124/2, 10124/6, 10124/8, 10124/11, 10138/2, 10138/4, 10139, 9889/1, 9889/3, 10120/6, 10127/3 v katastrálnom území Piešťany v lokalite Bratislavskej a Broskyňovej ulice a v biokoridore spájajúcom prírodnú rezerváciu Malá Vrbina s koridorom Dubové, čím sa zlikvidujú hniezdiská neobyčajných spevavcov a dutinových hniezdičov a zdevastuje sa jedinečný biokoridor. Vzácna mestská zeleň, ktorá je už teraz dosť okresaná stavbami a parkoviskami, sa touto stavbou opäť zničí. Odmietame snahy o neustále zhoršovanie nášho životného prostredia, ktoré má dopad na zdravie všetkých obyvateľov.

 

 

Členovia petičného výboru:

Juraj Vatrt, Komenského 24, 921 01 Piešťany, 

Štefan Madžo, Komenského 26, 921 01 Piešťany, 

Mgr. Alena Urbanová, Komenského 26, 921 01 Piešťany


Daniela Vargová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Daniela Vargová na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...